Zawsze na Przedzie
Przedstawienie Patriotyczne z okazji
100-lecia odzyskania Niepodległoœci
30. wrzeœnia o godz. 18.00
wstęp wolny

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na spektakl z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległoœci. Uroczysta premiera odbyła się w Warszawie, w Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 9. listopada 2017.

Częœć I, rok 1884, Wielkanoc
Dom Piłsudskich w Wilnie, Matka, Maria Piłsudska, Ziuk i Billewicze, Polikarp i Kazimierz. Polikarp, dziadek, jeszcze w powstaniu listopadowym walczył. Kazimierz, jego wnuk, po powstaniu styczniowym zesłany na Sybir, dopiero co wrócił. Wspomnienia walk zwycięskich i klęsk... "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spoczšć na laurach to klęska"...

Pieœni œpiewane półtonem tak, żeby niepowołane uszy nie słyszały. A potem odgadywanie, kto napisał fragment wiersza, prozy. Taka zabawa. Słowacki, Mickiewicz, Niemcewicz, Sienkiewicz. Normalnoœć polskiego, szlacheckiego domu, zawsze pamiętajšcego o swojej przeszłoœci, zawsze sięgajšcego do najwspanialszych przykładów kultury wartych naœladowania. Domu zawsze gotowego do poœwięceń dla ojczyzny. Zawsze na przedzie.  

Częœć II, rok 1923, Sulejówek, Milusin
Dzień urodzin Marszałka Piłsudskiego. Komendant jak zwykle dyktuje żonie swoje wspomnienia, przemyœlenia. Pod dworkiem gromadzš się ci, którzy kochajš Marszałka i ci, którzy go nienawidzš. Z życzeniami przychodzš Wieniawa i Belina, wierni towarzysze legionowych zmagań i stary powstaniec. Wspomnienia. Pierwsza Kadrowa. Siódemka Beliny. ..."Dlaczego siódemka w patrolu z tobš poszła?"... Trylogii Sienkiewicza nie czytałeœ? Jak Kmicic chciałem dowodzić kompaniš siedmioosobowš...".
"A czy widziałeœ, że stu szeœćdziesięciu kadrowców niosło w plecakach 300 tomików wierszy naszych, polskich poetów?.
Wspomnienia i pieœni œpiewane już pełnym głosem. Zwycięstwo i wolna Polska...". Twierdzę, że mam pewne prawo mówienia o sobie, gdyż każdy historyk, który się zetknie z tš epokš, musi mówić, czy chce, czy nie chce, o tym obiekcie historycznym, który się nazywa Józef Piłsudski"...

Autorzy i wykonawcy:
scenariusz: Wojciech Banaœ
scenografia: Wojciech Ożarek
opracowanie muzyczne: Piotr Œmiejczak
występujš: Joanna Pietrońska, Andrzej Krucz, Paweł Krucz, Wojciech Banaœ

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny


[obrazek]

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki