Aby spojrze na internet oczami artystw, warto wybra si do Muzeum Plakatu w Wilanowie, na wystaw INSPIRACJA INTERAKCJA INTERNET. WYZWANIA CYFROWEGO WIATA.  Autork jednego z plakatw jest artysta plastyk HALINA KUNICKA prowadzca zajcia artystyczne w naszym Centrum Kultury.

[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki