Wabrzyska Galeria Sztuki BWA zaprasza (od 29. padziernika) na wystaw PIE UJDZIE CAO, POLSKIE PIENI PATRIOTYCZNE. Autorami ilustracji s m.in. artyci plastycy HALINA I BARTOMIEJ KUNICCY, prowadzcy w naszym Centrum Kultury, zajcia plastyczne KRG BARW.

[obrazek]
[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki