Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Uroczystoœci z okazji 100-lecia odzyskania niepodległoœci 
11 listopada 2018 godz. 11.10 - 20.00
Centrum Kultury w Łomiankach[obrazek]

Rok 2018 jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy setnš rocznicę Odzyskania Niepodległoœci. Nawišzujšc do tych ważnych wydarzeń zapraszamy 11 listopada 2018 do udziału w różnorodnych działaniach. W programie gra miejska, wystawa multimedialna, wspólne œpiewanie hymnu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Zapraszamy!

Narodowe Œwięto Niepodległoœci to dla Polaków jedno z najważniejszych œwišt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walkš, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerennoœć.
 
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieœć kraj z ogromnych zniszczeń I wojny œwiatowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Z tej okazji Burmistrz Łomianek, Centrum Kultury w Łomiankach oraz Społeczny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległoœci zapraszajš do udziału w różnorodnych wydarzeniach. 

Program uroczystoœci:

godz. 11.15 – Odkryj historię Łomianek – gra miejska na terenie Łomianek (więcej informacji TUTAJ
godz. 11.10 – 20.00 – wystawa multimedialna „Niepodległa”
godz. 12.00 – wspólne œpiewanie hymnu RP (scena plenerowa)
godz. 13.00 – podsumowanie i rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Niepodległa” (więcej informacji TUTAJDo góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki