Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Serdecznie zapraszamy na Koncert Laureatów Konkursu "Warszawska Syrenka" połšczony z Eliminacjami Powiatowymi, który odbędzie się w dn. 22.03.2013r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach.

Już od 36 lat Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka z powodzeniem promuje kulturę języka i rozpowszechnia kulturę słowa na Mazowszu. Co roku, w eliminacjach do finału bierze udział kilkanaœcie tysięcy dzieci i młodzieży z całego województwa mazowieckiego.

Warszawska Syrenka, konkurs z wieloletniš tradycjš, pobudza aktywnoœć twórczš i odkrywa młode talenty recytatorskie. Ponadto, przyczynia się do rozwoju czytelnictwa i popularyzacji literatury.


Łomianki, 20.03.2013r.

PROTOKÓŁ
z dnia 20.03.2013r. z eliminacji gminnych
36. Konkursu Recytatorskiego " WARSZAWSKA SYRENKA"

Na konkurs wpłynęło 50 zgłoszeń z 9 placówek oœwiatowych z terenu miasta i gminy Łomianki:

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek
Przedszkole Samorzšdowe w Dšbrowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja szkoła” im. Wandy Chotomskiej
Szkoła Podstawowa „Pro Futuro” z oddziałami przedszkolnymi
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii  Kownackiej
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
Zespół Szkół w Dziekanowie Leœnym im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno- Teatralne „Przyjaciele Tygryska”

Konkurs przeprowadzono w dniu  20.03.2013r.

Komisja w składzie:
Przewodniczšcy – Grażyna Kozińska – Dyrektor  Biblioteki Publicznej w Łomiankach.
Członkowie: - Ewa Borowik- aktor, Monika Kowalewska- Animator Kultury, pracownik DKŁ.

Po wysłuchaniu recytatorów przyznała 8 nagród gminnych i 9 wyróżnień.
Zdobywcy tych 8 nagród  będš reprezentowali Gminę Łomianki podczas eliminacji powiatowych w Domu Kultury w Łomiankach w dniu 22.03.2013r.

NAGRODY GMINNE otrzymujš:
I grupa wiekowa - uczniowie z klas 0 - III
Anna Leœniewska – Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów Sadowa
Michał Stefański - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Stanisław Maciej Dehnel - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” im. Wandy Chotomskiej

II grupa wiekowa - uczniowie z klas IV – VI
Błażej Laskus – Szkoła Podstawowa nr.1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Adrianna Pawińska - Szkoła Podstawowa nr.1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Karolina Romanowska - Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno- Teatralne „Przyjaciele Tygryska”
III grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum
Kuba Oszczyk - Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
Anna Gęœlicka – Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

WYRÓŻNIENIA otrzymujš:
I grupa wiekowa - uczniowie z klas 0 – III
Anna Tymieniecka - Szkoła Podstawowa nr1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Lidia Roszczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Damian Choroœ – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Gabriel Ogrodnik -Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” im. Wandy Chotomskiej
Zuzanna Twarowska -Szkoła Podstawowa „Pro Futuro” z oddziałami Przedszklnymi
Natalia Wnorowska – Szkoła Podstawowa nr1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Olga Stangiewicz – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Łomiankach

II grupa wiekowa - uczniowie z klas IV - VI
Matylda Giegżno - Szkoła Podstawowa nr.1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Anna Pitera – Zespół Szkół w Dziekanowie Leœnym, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Komisja oceniajšc recytatorów brała pod uwagę zróżnicowany repertuar
i dobór utworów adekwatnych do wieku ucznia, interpretację danego
utworu oraz ogólnš prezentację artystycznš.Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki