Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


18. edycja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego
1-7 grudnia 2018 r.
Łomianki
[obrazek]

W dniach od 1 do 7 grudnia w Łomiankach, m.in. w naszym Centrum Kultury odbywajš się przesłuchania do 18. edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego.

Młodzi artyœci z całej Polski i zagranicy będš prezentować swoje talenty.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego we współpracy z Niepublicznš Szkołš Muzycznš w Łomiankach.
Nagrodš głównš jest ufundowanie pobytu i recitalu w sali koncertowej w Brukseli, w tym, w parlamencie europejskim.
Miłoœników muzykowania zapraszamy do Centrum Kultury w Łomiankach, a także na Galę - Koncert Laureatów, który odbędzie się 7 grudnia w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim .
Bezpłatne Zaproszenia na Koncert w Zamku Królewskim do odbioru w sekretariacie Konkursu, nr telefonu 601 65 80 20; 601 789 154 lub w siedzibie współorganizatora Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach ul. Warszawska 73 , pokój nr 135 (sekretariat Konkursu).
W imieniu własnym oraz organizatorów serdecznie zapraszamy.


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki