Halo Ferie
Oferta bezpatna i patna
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
4 - 8 lutego 2019 r.

[obrazek]

Podczas zaj realizowanych w czasie ferii dzieci wzbogac  swoj wiedz i bdzie to dla nich wyjtkowa okazja do twrczej, samodzielnej pracy, dajcej moliwo wykazania si pomysowoci i fantazj.

Do pobrania szczegowy program: KLIKNIJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta poranna bezpatna (godz. 10:00 - 13:00):
Codziennie, od  poniedziaku do pitku, na dzieci bd czeka bezpatne projekcje filmowe oraz zabawy i warsztaty tematyczne (plastyczne, garncarskie, edukacyjno-rozwojowe, kulinarne i inne). Zajcia bd si odbyway w dwch grupach wiekowych:
gr. I: 6-8 lat gr. II: 9-12 lat.

Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 10.00 filmem dla starszej grupy. Modsze dzieci zaprosimy do sali plastycznej na poranne kolorowanki i warsztaty tematyczne.
Nastpnie dzieci zamieni si salami  - nieco starsi podopieczni skorzystaj z oferty warsztatowej, a modszych zaprosimy do sali widowiskowej na projekcj filmow.

Wyjtek stanowi bdzie ostatni dzie ferii (8 lutego), dla obie grupy bd razem uczestniczyy w specjalnie przygotowanej ofercie.

UWAGA:
Oferta poranna bezpatna trwa do godziny 13:00. Nastpnie zapraszamy do udziau w ofercie bezpatnej popoudniowej lub ofercie odpatnej.

----------------------------------------
Zajcia taneczne - bezpatne
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
godz. 13:15 - 14:15

--------------------------------------------
Mania bazgrania - bezpatne
4 - 8 lutego 2019 r.
godz. 13:15 - 14:45

Zajcia kreatywnego pisania -  MANIA BAZGRANIA s skierowane zarwno do dzieci, ktre uwielbiaj pisa i maj lekkie piro, jak i tych, ktrym przychodzi to z olbrzymi trudnoci. Przede wszystkim maj one rozbudza wyobrani i wzbogaca sownictwo modego czowieka, uczy pisania i ksztatowa wasny styl. To zabawa sowem, zwizkami frazeologicznymi, przysowiami, synonimami, antonimami w poczeniu z malowaniem, wycinaniem, rysowaniem, wyklejaniem, czytaniem i suchaniem. Bez trudnych, niezrozumiaych sw, w przyjaznej atmosferze opisujemy smaki, zapachy, uczucia. Zagldamy do rnych dzie sztuki i wymylamy historie zwizane z obrazami i ich bohaterami. Kreujemy literackie postacie i piszemy sceny dialogowe. Tworzymy wasn kreatywn ksik.

Instruktor: Urszula Polaska

-------------------------------------
Warsztaty filmowe - bezpatne
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
4 - 8 lutego 2019 r.

Tydzie I (28 stycznia - 1 lutego 2019 r.):
grupa modsza (klasy 1 - 3) - godz. 16:45 - 18:15
grupa starsza (klasy 4 - 8) - godz. 14:30 - 16:30

Tydzie II (4 - 8 lutego 2019 r.):
grupa modsza (klasy 1 - 3) - godz. 15:00 - 16:30
grupa starsza (klasy 4 - 8) - godz. 16:30 - 18:00

Dla dzieci z klas 0 - 3 warsztaty zwizane z robieniem teledysku. Wicej zaj w formie gier i zabaw edukacyjnych - zajcia kreatywne, pobudzanie wyobrani. Docelowo chcemy, aby powsta klip muzyczny z udziaem dzieci biorcych udzia w warsztatach.

Dla dzieci z klas 4 - 8 warsztaty z reportau/mini dokumentu. Kady uczestnik musi mie swj telefon komrkowy, zrealizowa videobloga, krtk relacj o swoim miejscu zamieszkania etc. Efektem kocowy warsztatw bdzie krtki reporta o Centrum Kultury w omiankach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halo Ferie
OFERTA PATNA
28 stycznia - 2 lutego 2019 r.
4 - 8 lutego 2019 r.

--------------------------------
winter dance workshop
STUDIO 33
28 stycznia - 2 lutego 2019 r.
godz. 10:00 - 17:30
cena 490 z/6 dni

[obrazek]

--------------------------------------
Studio malarstwa i rysunku
Ferie w Krgu Barw
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
w godz. 13:15-15:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych w wieku 6-106 lat na zajcia plastyczne, prowadzone przez artystw plastykw Halin i Bartomieja Kunickich. Zajcia od poniedziaku do pitku, przez pierwszy tydzie zimowego wypoczynku, w godzinach 13:15-15:00.

Koszt:
Karnet tygodniowy 130 z
Wejcie jednorazowe 40 z

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.

------------------------------------------
Warsztaty ceramiczne i witraowe
4 - 8 lutego 2019 r. w godz. 13:15 - 14:45

Gwnymi celami zaj jest rozbudzenie wraliwoci artystycznej, rozwijanie zdolnoci manualnych oraz ukazanie uczestnikom drogi, jak musi przej kawaek gliny, aby sta si piknym kolorowym wyrobem.
Zajcia ucz koncentracji, uwagi, planowania przestrzennego, odpornoci emocjonalnej na poraki i niepowodzenia (poniewa materia ta moe by niezwykle nieprzewidywalna), take wiary we wasne siy i moliwoci. Ceramika pozwala na elastyczne i atwe wyraanie wasnych pomysw. Pozwala na kontakt z naturalnym i obecnym od wiekw tworzywem, ktre atwo daje si ksztatowa, pozwala rwnie na tworzenie i wyraanie samego siebie w dziele, ktre pozostanie na duej.
Materiay w cenie zaj!
Prowadzca: Magdalena Ciesielska 

Koszt:
Karnet tygodniowy 120 z
Wejcie jednorazowe 40 z

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury.

------------------------------------------
RYSUNEK 3D
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.
4 - 8 lutego 2019 r.

Tydzie I (28 stycznia - 1 lutego 2019 r.):
grupa modsza (klasy 1 - 3) - godz. 14:30 - 15:30 - karnet tygodniowy 80 z
grupa starsza (klasy 4 - 8) - godz. 15:45 - 17:45 - karnet tygodniowy 160 z

Tydzie II (4 - 8 lutego 2019 r.):
grupa modsza (klasy 1 - 3) - godz. 15:00 - 16:00 - karnet tygodniowy 80 z
grupa starsza (klasy 4 - 8) - godz. 16:15 - 18:15 - karnet tygodniowy 160 z

Rysunek 3D to zajcia plastyczne czce technologi druku 3D z nieograniczon wyobrani modego czowieka. Za pomoc dugopisw 3D uczymy dzieci rysowa bezporednio w powietrzu, podobnie jak owkiem na kartce. Narysowane w ten sposb przedmioty utwardzaj si i s w peni funkcjonalne ju po kilku sekundach.

W programie zaj czymy rozwijanie kreatywnoci, zdolnoci manualnych, wyobrani przestrzennej z nauk cierpliwoci i koncentracji. W zalenoci od ustalonego czasu warsztatw uczestnicy z pomoc wskazwek instruktora wykonuj rne praktyczne przedmioty i zabawki m.in.: okulary, ozdoby, mae figurki, biuteria, mae modele 3D, opaski do wosw, rednie modele architektury, pojazdw, Minecraft'a; bumerangi, etui na telefon, spinnery, bombki, pisanki.

prowadzenie: Szkoa Szczcia

[obrazek]

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury.

-------------------------------------
Warsztaty stolarskie
28 stycznia - 1 lutego 2019 r.

Tydzie I (28 stycznia - 1 lutego 2019 r.):
grupa modsza (klasy 1 - 4) - godz. 15:30 - 17:00 - karnet tygodniowy 170 z
grupa starsza (klasy 5 - 8) - godz. 17:20 - 19:20 - karnet tygodniowy 190 z

Opis grupa modsza
Warsztaty stolarskie to doskonaa okazja nie tylko do rozwijania swoich umiejtnoci manualnych ale te abstrakcyjnego mylenia i zmysu technicznego. Podczas zaj dzieci naucz si podstaw pracy z drewnem i posugiwania si narzdziami stolarskimi - piami, pilnikami, ciskami, motkami czy dutami. Bdziemy trasowa, ci, szlifowa, wkrca, wbija, klei lakierowa i malowa. Wsplnie poznamy najwaniejsze sposoby obrbki i czenia drewna. Inspirowa si bdziemy przede wszystkim tradycyjnymi zabawkami drewnianymi z Polski ale te z innych zaktkw wiata - dalekiej Azji czy Ameryki Poudniowej. Efektem naszych spotka bd wasnorcznie wykonane zabawki, gry, modele samochodw czy samolotw.

Opis grupa starsza
Stolarstwo to pikne rzemioso uczce dokadnoci i cierpliwoci, rozwijajce zdolno abstrakcyjnego mylenia i zmys techniczny. Nasze warsztaty bd wietn okazj do rozpoczcia swojej przygody z klasycznym stolarstwem i poznania podstawowych technik i narzdzi stolarskich. Nauczymy si nie tylko odrnia grzbietnic od patnicy, ale te uywa elektronarzdzi najczciej stosowanych we wspczesnych warsztatach stolarskich. Trasowanie przestanie by dla nas jakim tajemniczym sowem i poznamy tajniki pracy z naturalnym drewnem. Bdziemy si uczy projektowania i planowania poszczeglnych etapw pracy stolarza a w efekcie powstan bardziej uytkowe projekty stolarskie jak na przykad pka, stojak czy zegar cienny.

Instruktor: Adam Kaczmarek

[obrazek]

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury.
-----------------------------------------------------
Warsztaty Plastyczno - Elektroniczne
4 - 8 lutego 2019 r.
godz. 13:15 - 16:15
karnet tygodniowy - 140 z

Warsztaty Plastyczno - Elektroniczne to doskonae poczenie nauki i wietnej zabawy.

Podczas zaj bdziemy tworzyli rne konstrukcje z papieru, kleju, oraz specjalnych zestaww z elektroniki - Littlebits. Dziki specjalnym moduom ktre czymy za pomoc magnesw jestemy w stanie zbudowa konstrukcje ktre bd wykorzystyway czujniki, silniki, diody LED itp. Warsztaty maj za zadanie przybliy wiat elektroniki, rozwija kreatywno oraz umiejtno logicznego mylenia.  Warsztaty przeznaczone s dla dzieci i modziey od 5 roku ycia.

Ilo miejsc ograniczona!

Instruktor: Sebastian Kowalski

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury.
---------------------------------------
Zajcia Naukowe
4 - 8 lutego 2019 r. w godz. 15:30 - 16:30
karnet tygodniowy - 100 z

Zajcia, ktre pozwol dziecku zamieni si w prawdziwego naukowca i zgbia najciekawsze zagadnienia nauk cisych jednoczenie wietnie si bawic.

Ilo miejsc ograniczona!

Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!
Szczegowy harmonogram zaj moe ulec zmianie z przyczyn niezalenych od organizatorw. Przepraszamy za utrudnienia i zachcamy do rezerwacji miejsc na zajcia w recepcji Centrum Kultury.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki