WARSZTATY STOLARSKIE
NOWO!
Start zaj 15 marca 2019 r.
Centrum Kultury w omiankach
Zapisy wystartoway! ZAPRASZAMY.
Zajcia odpatne.

[obrazek]

Stolarstwo godz. 15:00 grupa modsza (klasy I-III) cena 160 z za miesic
STOLARSTWO to doskonaa okazja nie tylko do rozwijania swoich umiejtnoci manualnych ale te abstrakcyjnego mylenia i zmysu technicznego. Podczas zaj dzieci naucz si podstaw pracy z drewnem i posugiwania si narzdziami stolarskimi - piami, pilnikami, ciskami, motkami czy dutami. Bdziemy trasowa, ci, szlifowa, wkrca, wbija, klei lakierowa i malowa. Wsplnie poznamy najwaniejsze sposoby obrbki i czenia drewna. Inspirowa si bdziemy przede wszystkim tradycyjnymi zabawkami drewnianymi z Polski ale te z innych zaktkw wiata - dalekiej Azji czy Ameryki Poudniowej. Efektem naszych spotka bd wasnorcznie wykonane zabawki, gry, modele samochodw czy samolotw.

Stolarstwo godz. 16:45 - grupa starsza (od IV klasy) cena 160 z za miesic
Stolarstwo to pikne rzemioso uczce dokadnoci i cierpliwoci, rozwijajce zdolno abstrakcyjnego mylenia i zmys techniczny. Nasze warsztaty bd wietn okazj do rozpoczcia swojej przygody z klasycznym stolarstwem i poznania podstawowych technik i narzdzi stolarskich. Nauczymy si nie tylko odrnia grzbietnic od patnicy, ale te uywa elektronarzdzi najczciej stosowanych we wspczesnych warsztatach stolarskich. Trasowanie przestanie by dla nas jakim tajemniczym sowem i poznamy tajniki pracy z naturalnym drewnem. Bdziemy si uczy projektowania i planowania poszczeglnych etapw pracy stolarza a w efekcie powstan bardziej uytkowe projekty stolarskie jak na przykad pka, stojak czy zegar cienny.

Instruktor ADAM KACZMAREK
Z wyksztacenia antropolog kultury, pedagog z powoania. Absolwent kursw rkodziea artystycznego Zabawka drewniana oraz Mebel tradycyjny prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia ucznica.
W pracy pedagogicznej inspiruje si gwnie metodami experiential learning i outdoor education. Uczy stolarstwa, majsterkowania i tradycyjnych gier plenerowych z rnych zaktkw wiata. Prowadzi te warsztaty ekologiczne, upcyklingowe i w duchu DIY a take midzykulturowe i integracyjne. Jako edukator i trener wsppracuje z Muzeum POLIN, Stowarzyszeniem Orodek Dziaa Ekologicznych rda natomiast w DK Kadr od roku prowadzi zajcia ze stolarstwa i majsterkowania.

ZAPRASZAMY WAS SERDECZNIE!Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki