"ladami Wujka-wspomnienia o Janie Pawle II"
19.30
sala widowiskowa DK
- Film ladami Wujka
- Rozmowa Grayny Sotysik z prof. Andrzejem Zieliskim - uczestnikiem wypraw kajakowych z Karolem Wojty

20.40
- Po spotkaniu uczestnicy autokarem zostan przewiezieni z DK pod ICDS na dalsz cz uroczystoci

21.15
ICDS
- Uroczyste obchody rocznicy z udziaem chru Carmen Patrium, pocztw sztandarowych i mieszkacw

[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki