Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


42 Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"
Eliminacje gminne
14 marca 2019 r. godz. 10:00
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

W tym roku - 13 i 14 kwietnia odbędzie się kolejna, 42 już Edycja Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”, który już ponad cztery dekady pobudza aktywnoœć artystycznš dzieci i młodzieży. Pomaga wyrabiać nawyk i czytania, a także rozwijać oraz popularyzować czytelnictwo od najmłodszych lat. Zapraszamy serdecznie do udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

To wspaniała okazja do zaprezentowania swoich talentów recytatorskich oraz szansa na doskonałš zabawę z kulturš.

Centrum Kultury w Łomiankach będzie również w tym roku organizatorem eliminacji gminnych.

Eliminacje gminne odbędš się w naszym Centrum w dniu 14 marca 2019 r. godz. 10.00.

Do tego czasu szkoły przeprowadzš w swoich placówkach eliminacje œrodowiskowe, następnie przekażš nam protokoły wyników, co będzie warunkiem dopuszczenia do eliminacji gminnych Konkursu.

Eliminacje œrodowiskowe oraz wytypowanie uczestników będzie przeprowadzane w następujšcych kategoriach wiekowych:

Uczniowie szkół podstawowych:       klasy 0 – III (od 6-ciu lat)
klasy IV – VI
klasy VII – VIII i klasy gimnazjalne

Oryginał kart zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji œrodowiskowych prosimy dostarczyć na recepcję Centrum Kultury, przy ul. Wiejskiej 12 a, najpóŸniej do 8 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu
2. Karta uczestnika

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU I ZABAWY!


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki