Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


"OPOWIEŒCI STAREGO KREDENSU"

„Teatr pod Orzełkiem” - goœć specjalny przeglšdu teatralnego Łata 2012 ze spektaklem „Opowieœci Starego Kredensu”

[obrazek]

Spektakl zrealizowany w konwencji teatru przedmiotu. Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz z roztargnionš asystentkš paniš Aniš opowiada legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę o Grzecznym Rycerzu , który dobrociš pokonał smoka . Lalki stworzone z kuchennych przedmiotów, mieszkajšce w starym kredensie , nie mogš doczekać się wejœcia na scenę . Stolnica staje się stolicš bajkowego królestwa , gdzie rzšdzi król Wałek Pierwszy a w pobliskiej pieczarze hałasuje smok stworzony z tłuczka , drewnianych łyżek i foremek do ciasta . Chlebowa Kromka ożywa i nuci pieœń o Złotej Kaczce pływajšcej po podziemnym stawie, zaœ kuchenny ręcznik po zawišzaniu supełków zamienia się w lalkę biednego Jasia marzšcego o legendarnym bogactwie . W trakcie spektaklu dzieci składajš rycerskie œlubowanie przez co powiększa się Zakon Rycerzy Grzecznoœci. Muzykę do spektaklu napisała Agnieszka Glińska.


[obrazek]

Przeglšd odbywa się 17 kwietnia 2013r. w Domu Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a

Progam Łaty 2013

11.00 „Marionetki” Teatrzyk Tygrysek szkola Podstawowa nr 53 Warszawa reżyseria i scenografia Zofia Wróblewska, muzyka Mirosława Iwaszczuk
12.00 „Janusz Korczak- bliski nam na zawsze” „Kaliope” Zespół Szkół nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku reżyseria Mariola Sobieska i Anna ludwisiak, muzyka Mariola sobieska, Anna Ludwisiak i Renata Golatowska
13.00 „Wilczysko” Teatrzyk Tygrysek Łomianki reżyseria i scenariusz Zofia Wróblewska, na podstawie tekstu „Czerwone kapturki Zofii Wójcik; scenografia Mirosława Iwaszczuk
14.00 „Czy już...” Teatr Gong MOK Legionowo reżyseria Hanna Wilczyńska; scenariusz autorski Teatru Etiuda
15.00 Warsztaty  animacji przedmiotu dla uczestników Festiwalu Łata; prowadzšca Monika Kowalewska- animator kultury, kierownik artystyczny Festiwalu
16.00 Filmowa premiera- niespodzianka
17.00 Wernisaż Pracowni Plastycznej państwa KuŸnickich
18.00 Spektakl „Opowieœci starego kredensu” Teatru pod Orzełkiem i wręczenie nagród Festiwalowych

Celem Przeglšdu jest:
konfrontacja dokonań teatrów dziecięcych
- inspirowanie do twórczych poszukiwań
- rozwijanie œwiadomoœci scenicznej
- możliwoœć wymiany doœwiadczeń artystycznych

Widowiska ocenia jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody i wyróżnienia wg kryteriów:
- dobór repertuaru
- opracowanie dramaturgiczne i reżyserskie
- ogólny wyraz artystyczny.

W ramach tegorocznej "Łaty" odbędzie się także wernisaż wystawy prac uczestników zajęć plastycznych „Koło Barw Państwa KuŸnickich”.

[obrazek]

regulamin

karta zgłoszeniowa

Więcej informacji już wkrótce

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki