Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

godz. 20:30
plac przy Centrum Kultury
Wstp wolny!

[obrazek]

Celem projektu pn. Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos jest wczenie mieszkacw naszego kraju w witowanie odzyskania przez Polsk niepodlegoci oraz zwikszenie wiadomoci na temat wydarze zwizanych z odbudow pastwowoci, w ktrych istotn rol odgrywa pami regionalna. 
Organizacja w/w wydarzenia bdzie polegaa na przeprowadzeniu  rekonstrukcji historycznej opisujcej dzieje obszaru dziaania Stowarzyszenia "Midzy Wis a Kampinosem", dalej: LGD                         (gmin: omianki, Czosnw, Leoncin, Stare Babice, Oarw Mazowiecki, Izabelin, Leszno, Kampinos, Bonie). Tereny te posiadaj nie tylko walory przyrodnicze, ale s prawdziw skarbnic historii.
Kada miejscowo z obszaru LGD moe poszczyci si wyjtkowymi faktami z przeszoci. Na terenie puszczy miay miejsce niemal wszystkie wane wydarzenia z historii Polski. Zrealizowanie projektu pozwoli  w przystpny sposb pokaza mieszkacom dawne dzieje wszystkich gmin z terenu LGD.
Tematem przewodnim rekonstrukcji bdzie historia obszaru Stowarzyszenia ,,Midzy Wis
a Kampinosem od XVIII wieku do odzyskania niepodlegoci w 1918 roku.
W widowisku poruszone zostan wtki historii Polski i regionu dotyczce: rozbiorw Polski
i Insurekcji Kociuszkowskiej, Ksistwa Warszawskiego, Powstania Listopadowego, Rozwoju kultury na Mazowszu w XIX wieku, Powstania Styczniowego, Pracy pozytywnej, I Wojny wiatowej, Odzyskania niepodlegoci.
Gwne wzmianki o omiankach:
- przed powstaniem Listopadowym o zaoeniu fabryki narzdzi w omnie i Instytutu Rolniczego w Marymoncie,
- o rozbudowie wsi i karczowaniu lasw w XIX wieku,
- o budowie kaplicy ewangelickiej podczas I wojny wiatowej.

WSTP WOLNY!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki