Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

29 wrzeœnia 2019 r.
Centrum Kultury w Łomiankach
[obrazek]

Centrum Kultury w Łomiankach organizatorem Eliminacji Regionalnych Ogólnopolskiego Danuta Rinn Festiwal.

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że jesteœmy Organizatorem Eliminacji Regionalnych do Ogólnopolskiego "Danuta Rinn Festiwal". Inicjatorkš dołšczenia Centrum Kultury w Łomiankach do grona instytucji współtworzšcych Festiwal jest dyrektor Janusz Zawadzki wraz Danuta Błażejczyk - dyrektor Festiwalu.

Koordynacjš eliminacji w naszej instytucji zajmujš się: Paulina Kocik (paulina.kocik@kultura.lomianki.pl) oraz Karolina Horoszkiewicz (karolina.horoszkiewicz@kultura.lomianki.pl).

Festiwal ma na celu promocję twórczoœci i osobowoœci jakš była Danuta Rinn. W tym roku goœciem festiwalu będzie Andrzej Rybiński, którego piosenki wykonywane będš w konkursie a on sam wystšpi jako gwiazda Koncertu Galowego. W ten sposób Danuta Rinn Festiwal będzie prezentował także innych artystów ważnych dla polskiej kultury muzycznej.

Poprzednie edycje Ogólnopolskiego Danuta Rinn Festiwal spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, publicznoœci oraz mediów.

Do konkursu zapraszamy osoby wytypowane przez oœrodki kultury, ogniska i uczelnie artystyczne, które ukończyły 12 lat a nie przekroczyły 35 lat. Festiwal odbywa się w trzech etapach – eliminacje regionalne, półfinały i finał. W tym celu ogłoszone zostanš eliminacje, profesjonalne jury wybierze spoœród uczestników około 25 osób, które zostanš zakwalifikowane do półfinału. Po przesłuchaniach półfinałowych jury wybierze 12 osób i zaprosi je do finału konkursu.

Osoby, zakwalifikowane do finału, wezmš udział w warsztatach wokalnych oraz próbach z zespołem. Pod okiem profesjonalnych wokalistów i muzyków, przygotujš wybranš piosenkę z repertuaru Danuty Rinn lub Andrzeja Rybińskiego.

Finałowy koncert, w czasie którego uczestnicy œpiewać będš przy akompaniamencie Artur Grudziński Band, odbędzie się w DK KADR 14 listopada 2019r. W czasie obrad Jury a przed nagrodzeniem laureatów, na scenie wystšpi Goœć Festiwalu – Andrzej Rybiński.

Więcej informacji wkrótce.

http://danutarinnfestiwal.pl/


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki