Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


[obrazek]

Przeglšd odbywa się 17 kwietnia 2013r. w Domu Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a

Progam Łaty 2013

11.00 „Marionetki” Teatrzyk Tygrysek szkola Podstawowa nr 53 Warszawa reżyseria i scenografia Zofia Wróblewska, muzyka Mirosława Iwaszczuk
12.00 „Janusz Korczak- bliski nam na zawsze” „Kaliope” Zespół Szkół nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku reżyseria Mariola Sobieska i Anna ludwisiak, muzyka Mariola sobieska, Anna Ludwisiak i Renata Golatowska
13.00 „Wilczysko” Teatrzyk Tygrysek Łomianki reżyseria i scenariusz Zofia Wróblewska, na podstawie tekstu „Czerwone kapturki Zofii Wójcik; scenografia Mirosława Iwaszczuk
14.00 „Czy już...” Teatr Gong MOK Legionowo reżyseria Hanna Wilczyńska; scenariusz autorski Teatru Etiuda
15.00 Warsztaty  animacji przedmiotu dla uczestników Festiwalu Łata; prowadzšca Monika Kowalewska- animator kultury, kierownik artystyczny Festiwalu
16.00 Filmowa premiera- niespodzianka
17.00 Wernisaż Pracowni Plastycznej państwa KuŸnickich
18.00 Spektakl „Opowieœci starego kredensu” Teatru pod Orzełkiem i wręczenie nagród Festiwalowych

Celem Przeglšdu jest:
konfrontacja dokonań teatrów dziecięcych
- inspirowanie do twórczych poszukiwań
- rozwijanie œwiadomoœci scenicznej
- możliwoœć wymiany doœwiadczeń artystycznych

Widowiska ocenia jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody i wyróżnienia wg kryteriów:
- dobór repertuaru
- opracowanie dramaturgiczne i reżyserskie
- ogólny wyraz artystyczny.

"OPOWIEŒCI STAREGO KREDENSU"

„Teatr pod Orzełkiem” - goœć specjalny przeglšdu teatralnego Łata 2012 ze spektaklem „Opowieœci Starego Kredensu”. Wstęp dla dzieci bioršcych udział w przeglšdzie jest bezpłatny.

[obrazek]

Spektakl zrealizowany w konwencji teatru przedmiotu. Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz z roztargnionš asystentkš paniš Aniš opowiada legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę o Grzecznym Rycerzu , który dobrociš pokonał smoka . Lalki stworzone z kuchennych przedmiotów, mieszkajšce w starym kredensie , nie mogš doczekać się wejœcia na scenę . Stolnica staje się stolicš bajkowego królestwa , gdzie rzšdzi król Wałek Pierwszy a w pobliskiej pieczarze hałasuje smok stworzony z tłuczka , drewnianych łyżek i foremek do ciasta . Chlebowa Kromka ożywa i nuci pieœń o Złotej Kaczce pływajšcej po podziemnym stawie, zaœ kuchenny ręcznik po zawišzaniu supełków zamienia się w lalkę biednego Jasia marzšcego o legendarnym bogactwie . W trakcie spektaklu dzieci składajš rycerskie œlubowanie przez co powiększa się Zakon Rycerzy Grzecznoœci. Muzykę do spektaklu napisała Agnieszka Glińska.W ramach tegorocznej "Łaty" odbędzie się także wernisaż wystawy prac uczestników zajęć plastycznych „Koło Barw Państwa KuŸnickich”.

[obrazek]

regulamin
karta zgłoszeniowa

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki