Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, ktry wyskoczy przez okno i znikn - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potacwka - KIEPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Uwaga! Przypominamy o moliwoci uczestniczenia w wybranych zajciach take dla dzieci nie bdcych studentami UD :)

25 maja 2013

9.30-11.00
WARSZTATY: Witajcie w naszej bajce - zwierzta wiata.

Bdzie to rozmowa o zwierztach, ilustrowana multimedialn prezentacj. Dzieci bd pytay o ich domowe zwierztka - kotki, pieski, chomiki, rybki, itp. A wtedy na duym ekranie bd si pokazyway zwierzta z moich podry. Gdy bdzie rozmowa o kotkach pokazywa bd lwy i czity. Przy rybkach: rekiny, hipopotamy, foki i pingwiny. Mae zwierztko skonfrontowane bdzie z nosorocem. Najcisze to sonie, najwysze yrafy. Prezentacjom zwierzt towarzyszy bd opowieci, anegdoty. Opowie o prbach nawizywania kontaktw i o trudnych spotkaniach z krokodylem czy biaym niedwiedziem. Zwierzta pokazywane bd w ich rodowisku. Liczb zwierzt ograniczy czas spotkania. Dy bd, by dzieci nauczyy si, e do wiata zwierzt naley so, i ich mae zwierztka, ale rwnie pajk i co rni zwierzta od rolin.

Prowadzenie: Ryszard Czajkowski
Max. Liczba uczestnikw 25 os.[obrazek][obrazek][obrazek]


25 maja 2013
11.00-11.45
WYKAD: Na szeciu nogach przez wiat-tajemnice ycia owadw.

Gdyby zebra wszystkie gatunki zwierzt w jednym miejscu, ku naszemu zdziwieniu, okazaoby si, e ponad ¾ z nich to owady. Te mae, szecionone organizmy, pokryte twardym, chitynowym szkieletem, opanoway niemal wszystkie zaktki naszego globu. Od rwnikowych lasw tropikalnych, poprzez pustynie, a po dalek pnoc. Jednym rodowiskiem praktycznie ich pozbawionym, s morza i oceany. Owady bywaj rwnie czstymi gomi w naszych mieszkaniach. Szereg gatunkw uznanych jest za grone szkodniki pl i magazynw. Jeszcze inne mog pasoytowa na ciaach zwierzt, ywic si krwi, sierci, czy pirami. Warto jednak pamita, e wikszo gatunkw jest bardzo poyteczna. Jedne zapylaj kwiaty, inne zjadaj szkodniki, jeszcze inne oczyszczaj nasze otoczenie z martwej materii organicznej. Mog rwnie tworzy materiay potrzebne w produkcji przemysowej, choby jedwab. Bez owadw ycie na naszej planecie nie byoby moliwe. Jest niemal pewne, e zniknoby tysice gatunkw innych zwierzt oraz rolin, dla ktrych stawonogi te stanowi gwne poywienie lub dziaaj jako ich zapylacze oraz roznosiciele nasion.

Spotykamy wrd nich zadziwiajce ksztaty i kolory, pozwalajce im doskonale dopasowa si do rodowiska w ktrym yj. Jedne swoim wygldem udaj gazie, inne upodabniaj si do lici drzew, kawakw kory lub kamieni. Spotykamy rwnie owady, ktre zupenie odwrotnie, staraj si by jak najbardziej widoczne. Jaskrawe ubarwienie os, czy szerszeni jest sygnaem o jadowitoci lub trujcych waciwociach tych stworze. Owady spoeczne znane s ze swoich zdolnoci budowniczych. Mrwki, pszczoy i termity konstruuj niezwyke gniazda, czasami przypominajce wieowce wyposaone we wasny system klimatyzacji. Insekty, niezwyke zwierzta o szeciu odnach, wzbudzaj w ludziach najczciej strach i obrzydzenie. Jednoczenie, poznane bliej, mog zafascynowa nas swoim wygldem i zoonymi zachowaniami. Warto je zatem lepiej pozna, gdy yj bardzo blisko nas.

Prowadzenie : Kornelia i Dariusz Kucharscy[obrazek][obrazek][obrazek]
[obrazek][obrazek]


25 maja 2013
14.00
Staromiejski zwierzyniec (zajcia poza siedzib).
 
To nietypowy spacer po warszawskiej starwce, podczas ktrego nie bdziemy wchodzi do kociow ani zajmowa si nudnymi faktami historycznymi. To bezkrwawe polowanie na zwierzta ukrywajce si wrd kamieniczek Starego Miasta. Dzieci same sprbuj wyledzi smoka, goryla i gsienic, ktre mieszkaj w okolicy placu Zamkowego. Poznaj te legendy zwizane z tymi zwierztami, a przy okazji zabawy w polowanie naucz si innego spojrzenia na zabytki i rozbudz zainteresowanie naszym miastem, w ktrym kryje si tak wiele ciekawego...

Dokadne miejsce zbirki  i odbioru dzieci zostanie podane bliej terminu

Prowadzenie: Ewa Zagawa
Max liczba uczestnikw: 30 os. [obrazek][obrazek]
[obrazek][obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki