[obrazek]
Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza omianek


Zwizek Literatw Polskich i Dom Kultury w omiankach zapraszaj 25 czerwca o godz. 18.00 na Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza omianek Tomasza Dbrowskiego. Aby wzi udzia w Turnieju wystarczy napisa jeden wiersz na dowolny temat, wydrukowa w dwch egzemplarzach i przeczyta osobicie w dniu konkursowych przesucha (od godz. 18.00). Wiersze oceni profesjonalne jury skadajce si z czonkw Zwizku Literatw Polskich. Na zwycizc czeka 3000 z nagrody!
Turniejowi towarzyszy bd cykliczne spotkania autorskie "Na strychu w omiankach" - w programie m. in. prezentacja nowego omiankowskiego kwartalnika literackiego "Wisa.


Regulamin Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza omianek

1. Organizatorem Turnieju jest Zwizek Literatw Polskich.
2. Patronem Turnieju jest Burmistrz omianek Tomasz Dbrowski.
3. Turniej odbdzie si w dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) w Domu Kultury w omiankach przy ul. Wiejskiej 12a. Pocztek imprezy o godz. 18.00.
4. Do udziau w Turnieju zapraszamy osoby niezrzeszone w zwizkach twrczych jak i czonkw Zwizku Literatw Polskich.
5. Jedyn form uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie si i prezentacja utworw wasnego autorstwa.
6. Organizator moe wyrazi zgod na prezentacj w konkursie utworu przez osob wskazan przez autora jeli bdzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
7. Do uczestnictwa w konkursie bd dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji mona bdzie dokonywa w dniu Turnieju w godz. 16.30-18.00 w recepcji Domu Kultury w omiankach. Podczas rejestracji naley przekaza Organizatorowi egzemplarz utworu, ktry bdzie prezentowany w konkursie.
8. W Turnieju mona prezentowa wycznie utwory wasnego autorstwa napisane w jzyku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane w oglnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach ksikowych (rwnie elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie wyklucza moliwoci prezentacji utworu w konkursie.
9. Utwory prezentowane w konkursie nie mog przekroczy 100 wersw a prezentacja nie moe przekroczy 2 minut.
10. Tematyka prezentowanych utworw jest dowolna, jednak mile widziane bd utwory zwizane z omiankami.
11. Wiersze prezentowane w Turnieju bd oceniane przez jury skadajcego si z poetw, krytykw literackich oraz czonkw Zarzdu Literatw Polskich.
12. W przypadku duej iloci zgosze jury dokona wstpnej selekcji utworw zgoszonych do konkursu pod wzgldem ich wartoci artystycznej i zgodnoci z regulaminem.
13. Nagrod gwn w Turnieju jest 3000 zotych. Jury moe podj decyzj o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami bd nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w omiankach.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu naley do Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie moliwo zmiany Regulaminu.

[obrazek]

Koncert poetycki Marcina Stycznia
25 czerwca, sala widowiskowa Domu Kultury


Zapraszamy na koncert poetycki Marcina Stycznia, ktry odbdzie si w ramach Turnieju Jednego Wiersza o laur Burmistrza omianek. Wstp wolny! Pocztek Turnieju o godz. 18.00Marcin Stycze po przeniesieniu si do Warszawy rozpocz karier solow. W 2002 roku nakadem Polskiego Radia ukaza si singiel Kobieta w stylu retro, w ktrym gocinnie na gitarze zagra gitarzysta Marek Napirkowski. W 2005 roku Stycze zaoy wasn agencj artystyczn SM-ART. Jej nakadem w 2006 roku ukazaa si pierwsza pyta Pie o Bogu ukrytym do wierszy Karola Wojtyy. Materia by promowany na koncertach w caym kraju i za granic (m.in. w Paryu, Rzymie, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Waszyngtonie, Detroit). Pyta bez wielkiej medialnej promocji sprzedaa si w ponad piciu tysicach egzemplarzy. We wrzeniu 2008 roku ukazaa si autorska pyta 21 gramw, bdca zapisem jego twrczej drogi. W 2009 roku ukazaa si pyta Bryllowanie oparta na wierszach Ernesta Brylla. A w 2011 roku pyta DVD Bryllowanie Live, bdca zapisem koncertu Marcina Stycznia i Ernesta Brylla z "Teatru Polonia".
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki