Koncert w ramach festiwalu muzycznego w Krainie Chopina

[obrazek]

NIEDZIELA 28 LIPCA GODZ. 19.00 - ŁOMIANKI
KOŒCIÓŁ P.W. ŒWIĘTEJ MAŁGORZATY


[obrazek]

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA  ZAGRA W ŁOMIANKACH

„Lipiński jest trudniejszy od Paganiniego, ale też ciekawszy. Trzeba do tego przywyknšć, nie wszyscy mogš grać Lipińskiego. Ta muzyka to moja fascynacja.” - to słowa jednego z najwybitniejszych Polskich skrzypków Konstantego Andrzeja Kulki, które wypowiedział  komentujšc swój najnowszy, 6 płytowy album: „Lipiński – Kulka”.

Kilka utworów z tego albumu zostanie wykonana przez naszego wielkiego wirtuoza Konstantego Adrzeja Kulkę,  skrzypka Andrzeja Gębskiego, oraz wiolonczelistę Andrzeja Wróbla podczas koncertu, który odbędzie się  28 lipca o godzinie 19.00 w koœciele p.w. Œw. Małgorzaty w Łomiankach w ramach IX edycji festiwalu muzycznego „W Krainie Chopina”. Przez całe lato, do 29 wrzeœnia w każdš niedzielę w zabytkowych koœciołach, dworkach i salach koncertowych miejscowoœci położonych wokół Puszczy Kampinoskiej, odbywajš się recitale organowe, koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach. Festiwal Muzyczny W Krainie Chopina ,którego współorganizatorem od wielu lat jest Gmina Łomianki, zdobywa coraz większš renomę zarówno wœród wykonawców jak i melomanów, stajšc się największš, niezwykle prestiżowš imprezš artystycznš w tej częœci Mazowsza, w której przyszedł na œwiat nasz Wielki Rodak. Festiwal łšczy rodzinnš rekreację na łonie przyrody ze sztukš w najlepszych wykonaniach. Patronaty honorowe nad IX edycjš festiwalu objęli: Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryœ, oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak.

Współorganizatorami koncertu sš Władze Samorzšdowe Gminy Łomianki, Parafia p.w. Œwiętej Małgorzaty DM w Łomiankach, Dom Kultury w Łomiankach, oraz Towarzystwo Muzyczne im. K.Wiłkomirskiego. Koncert jest dofinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu: Kultura – Interwencje. A patronat nad tym szczególnym wydarzeniem artystycznym objšł Burmistrz Łomianek Tomasz Dšbrowski.Koncert będzie promował płytę "Lipiński-Kulka"

[obrazek]


wystšpiš:
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Andrzej Gębski - skrzypce
Andrzej Wróbel - wiolonczela

organizatorzy:
Władze Samorzšdowe Gminy Łomianki
Parafia p.w. Œwiętej Małgorzaty DM w Łomiankach
Dom Kultury w Łomiankach
Towarzystwo Muzyczne im. K.Wiłkomirskiego

Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat festiwalu

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki