Kalendariumrss

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: koncert finałowy i podsumowanie projektu. Wstęp wolny


Koncert w ramach festiwalu muzycznego w Krainie Chopina

[obrazek]

NIEDZIELA 28 LIPCA GODZ. 19.00 - ŁOMIANKI
KOŒCIÓŁ P.W. ŒWIĘTEJ MAŁGORZATY


[obrazek]

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA  ZAGRA W ŁOMIANKACH

„Lipiński jest trudniejszy od Paganiniego, ale też ciekawszy. Trzeba do tego przywyknšć, nie wszyscy mogš grać Lipińskiego. Ta muzyka to moja fascynacja.” - to słowa jednego z najwybitniejszych Polskich skrzypków Konstantego Andrzeja Kulki, które wypowiedział  komentujšc swój najnowszy, 6 płytowy album: „Lipiński – Kulka”.

Kilka utworów z tego albumu zostanie wykonana przez naszego wielkiego wirtuoza Konstantego Adrzeja Kulkę,  skrzypka Andrzeja Gębskiego, oraz wiolonczelistę Andrzeja Wróbla podczas koncertu, który odbędzie się  28 lipca o godzinie 19.00 w koœciele p.w. Œw. Małgorzaty w Łomiankach w ramach IX edycji festiwalu muzycznego „W Krainie Chopina”. Przez całe lato, do 29 wrzeœnia w każdš niedzielę w zabytkowych koœciołach, dworkach i salach koncertowych miejscowoœci położonych wokół Puszczy Kampinoskiej, odbywajš się recitale organowe, koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach. Festiwal Muzyczny W Krainie Chopina ,którego współorganizatorem od wielu lat jest Gmina Łomianki, zdobywa coraz większš renomę zarówno wœród wykonawców jak i melomanów, stajšc się największš, niezwykle prestiżowš imprezš artystycznš w tej częœci Mazowsza, w której przyszedł na œwiat nasz Wielki Rodak. Festiwal łšczy rodzinnš rekreację na łonie przyrody ze sztukš w najlepszych wykonaniach. Patronaty honorowe nad IX edycjš festiwalu objęli: Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryœ, oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak.

Współorganizatorami koncertu sš Władze Samorzšdowe Gminy Łomianki, Parafia p.w. Œwiętej Małgorzaty DM w Łomiankach, Dom Kultury w Łomiankach, oraz Towarzystwo Muzyczne im. K.Wiłkomirskiego. Koncert jest dofinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu: Kultura – Interwencje. A patronat nad tym szczególnym wydarzeniem artystycznym objšł Burmistrz Łomianek Tomasz Dšbrowski.Koncert będzie promował płytę "Lipiński-Kulka"

[obrazek]


wystšpiš:
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Andrzej Gębski - skrzypce
Andrzej Wróbel - wiolonczela

organizatorzy:
Władze Samorzšdowe Gminy Łomianki
Parafia p.w. Œwiętej Małgorzaty DM w Łomiankach
Dom Kultury w Łomiankach
Towarzystwo Muzyczne im. K.Wiłkomirskiego

Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat festiwalu

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki