28 wrzeœnia o godz.12.30
opowieœci w wykonaniu opowiadaczy Studni „O”
 pt.  „Waleczny Nazar – bajki ormiańskie”


Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo i Dom Kultury w Łomiankach serdecznie zapraszajš dzieci i rodziców na zapisy Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach.  Zapisy na Uniwersytet Dzieci w Łomiankach 28 wrzeœnia w godz. 10.00-15.00

Dla byłych i nowozapisanych studentów  i rodziców – wstęp wolny!
Osoby spoza Uniwersytetu –wstęp 25zł (dziecko+rodzic)

Już 28 wrzeœnia o godz.12.30 zapraszamy młodych studentów na opowieœci w wykonaniu opowiadaczy Studni „O”  pt.  „Waleczny Nazar – bajki ormiańskie”. Będzie to spektakl Grupy Studnia O na podstawie bajek Howhannesa Tumaniana przetłumaczonych przez dr Jerzego Szokalskiego z języka ormiańskiego specjalnie na potrzeby widowiska.

Opowieœci osnute sš wokół odwiecznego tematu poszukiwania szczęœcia, jednak ich rozwinięcia i pointy wykraczajš poza tradycyjne bajkowe schematy popularne w naszym kręgu kulturowym. Ormiański koloryt przejawia się, między innymi,  w oryginalnym, niekiedy przewrotnym humorze.
 
Zapraszamy dzieci i dorosłych do posłuchania opowieœci o Walecznym Nazarze, Głupcu, który szukał szczęœcia, Pechowym Panosie, Zagadkowym Kikosie Opowieœci zawarte w spektaklu były prezentowane m.in. podczas warszawskiego festiwalu Transkaukazja.


A co w tym roku na Uniwersytecie?
W tym roku dowiemy się min. dlaczego samolot lata?;  dlaczego ciasto roœnie a ptaki przystrajajš się w piórka?; przeprowadzimy widowiskowe eksperymenty; podczas wycieczek poznamy niezwykłe miejsca Warszawy.

Zapraszamy serdecznie!

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki