28 wrzenia o godz.12.30
opowieci w wykonaniu opowiadaczy Studni O
 pt.  Waleczny Nazar bajki ormiaskie


Fundacja ART. Aktywni Razem Twrczo i Dom Kultury w omiankach serdecznie zapraszaj dzieci i rodzicw na zapisy Uniwersytetu Dzieci w omiankach.  Zapisy na Uniwersytet Dzieci w omiankach 28 wrzenia w godz. 10.00-15.00

Dla byych i nowozapisanych studentw  i rodzicw wstp wolny!
Osoby spoza Uniwersytetu wstp 25z (dziecko+rodzic)

Ju 28 wrzenia o godz.12.30 zapraszamy modych studentw na opowieci w wykonaniu opowiadaczy Studni O  pt.  Waleczny Nazar bajki ormiaskie. Bdzie to spektakl Grupy Studnia O na podstawie bajek Howhannesa Tumaniana przetumaczonych przez dr Jerzego Szokalskiego z jzyka ormiaskiego specjalnie na potrzeby widowiska.

Opowieci osnute s wok odwiecznego tematu poszukiwania szczcia, jednak ich rozwinicia i pointy wykraczaj poza tradycyjne bajkowe schematy popularne w naszym krgu kulturowym. Ormiaski koloryt przejawia si, midzy innymi,  w oryginalnym, niekiedy przewrotnym humorze.
 
Zapraszamy dzieci i dorosych do posuchania opowieci o Walecznym Nazarze, Gupcu, ktry szuka szczcia, Pechowym Panosie, Zagadkowym Kikosie Opowieci zawarte w spektaklu byy prezentowane m.in. podczas warszawskiego festiwalu Transkaukazja.


A co w tym roku na Uniwersytecie?
W tym roku dowiemy si min. dlaczego samolot lata?;  dlaczego ciasto ronie a ptaki przystrajaj si w pirka?; przeprowadzimy widowiskowe eksperymenty; podczas wycieczek poznamy niezwyke miejsca Warszawy.

Zapraszamy serdecznie!

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki