9 listopada 2013 r. godz. 18.00
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

[obrazek]

Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki oraz Œrodowisko „Grupy Kampinos” Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy Armii Krajowej zapraszajš na projekcję filmu „Kampinoska Epopeja” oraz spotkanie z por. Leszkiem Mroczkowskim, żołnierzem WiN, więŸniem stalinowskim, działaczem opozycji niepodległoœciowej, poetš.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Łomianek, Tomasza DšbrowskiegoDo góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki