Kalendariumrss

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: koncert finałowy i podsumowanie projektu. Wstęp wolny


Ireneusz Krosny - Teatr Jednego Mima
14 listopada 2013 godz. 19.30

dostępnych jest jeszcze kilka biletów

[obrazek]

Ireneusz Krosny urodził się w Tychach w Polsce w 1968 roku. Naukę pantomimy rozpoczšł w wieku lat 14. W 1992 roku rozpoczyna zawodowš działalnoœć solowš pod nazwš "Teatr Jednego Mima". W sezonie 1995/6 Ireneusz Krosny bierze udział w trzech najważniejszych festiwalach komicznych w Polsce i wszystkie wygrywa otrzymujšc trzy Grand Prix. To otwiera mu drogę do telewizji nagrywa wiele programów telewizyjnych w tym dwa cykliczne. W 1997 prowadzi warsztaty pantomimiczne w szkołach teatralnych w Krakowie i Wilnie. W 1998 roku zdobywa czwarte Grand Prix na pierwszej edycji  festiwalu komedii "Kataryniarze". Występuje w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie i USA, gdzie otrzymuje nagrodę "Critic's Choice" amerykańskiej gazety artystycznej Chicago Reader za najlepszy w tym czasie zdaniem krytyków spektakl w Chicago.
 
Ireneusz Krosny tworzy autorskie, pantomimiczne, spektakle komediowe. Siła jego sztuki pochodzi z dwóch Ÿródeł. Po pierwsze jest to kreatywnoœć – własne oryginalne poczucie humoru. Drugim Ÿródłem jest oryginalny własny styl. Krosny wypracował oryginalnš technikę poruszania się mima w grze komediowej. Jego technika jest przeŸroczysta jak dykcja u aktora - czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwoœci pracy mima na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególnoœci nie stosuje pobielania twarzy. Występuje zawsze w czarnym, neutralnym kostiumie. Chicago Reader uzasadniajšc przyznanie wyróżnienia właœnie Ireneuszowi Krosny napisał: "Œwieży, œmieszny, nie można mu się oprzeć."
 [obrazek]
 
"Rzadko zdarza mi się zaskoczenie tak wspaniałe, jakie spowodował występ pana Ireneusza Krosnego. Już za samo to jestem mu stukrotnie wdzięczny. Przeważnie bowiem jest tak, że się o kimœ słyszy, jakieœ informacje sš zwiastunem ciekawego
i dobrego przedstawienia lub estradowej indywidualnoœci. W wypadku Ireneusza Krosnego cały czas z przyjemnoœciš piszę o moich doznaniach rzecz jasna zaskoczenie było całkowite. Nigdy o nim nie słyszałem a oto oczom moim ukazał się wspaniały artysta, wyrazisty, który przez moment nawet nie przeszarżował choć łatwo wpaœć w tę pułapkę. Krosny jest estradowcem œwiadomym, dojrzałym, szalenie utalentowanym i gigantycznie pracowitym. W przypadku mima nie da się tego zresztš nie zauważyć. Jest zjawiskowy i jestem pewien, że nie przesadzam gdy tak właœnie go oceniam."
Stanisław Tym
 
"Trudno jest przyznać człowiekowi, który całe swe artystyczne życie poœwięcił teatrowi słowa, że bywa fenomen teatru, który to słowo pomija. Tak, gdyż właœnie w kategorii TEATRU rozpatruję wydarzenie artystyczne o nazwie IRENEUSZ KROSNY. To co robi pan Krosny to jest właœnie teatr, gdzie obserwuje człowieka z jego œmiesznoœciš, chaplinowskš naiwnoœciš, absurdem. Zdarzenia kreowane przez aktora urastajš do metafory œwiata. Tego właœnie dokonuje w swych etiudach pan Krosny. Robi to w sposób niesłychanie prosty z ogromnš vis comica. Dzieje się to wszystko bez jednego słowa
i jest ogromnie œmieszne, zjednuje każdš widownię. Jest teatrem. Krosny jest sam i jest teatrem bez słowa fascynujšcym! Ujmujšcym od pierwszego gestu."
Jerzy Stuhr
 
"Myœlę, że rzadko się zdarza, żeby jakiœ festiwal, podczas którego prezentowane sš różne formy sceniczne, zakończył się zwycięstwem mima, a także, żeby jeden wykonawca wygrał w konkurencji "kabaret". Tymczasem tak się zdarzyło w Krakowie podczas festiwalu "PaKA 1996", kiedy to Grand Prix przyznaliœmy mimowi Ireneuszowi Krosnemu. Cieszę się, że jury było tu zgodne i wyróżniło właœnie Krosnego, artystę o niezwykłej sprawnoœci technicznej, najwyższym stopniu profesjonalizmu i co równie ważne porywajšcemu widownię. Zadowolić i nas, starych zagorzalców z jury i szerokš widownię, to jest sztuka i Krosny może to dopisać do wymienionej na wstępie listy wypadków rzadkich.Krosny podoba mi się bardzo, bo nie poprzestaje na popisie technicznym, ale dba o treœć. Dba o dramaturgię, o fabułę, coœ chce nam powiedzieć o œwiecie i opowiada nam to w sposób niezwykle atrakcyjny. Z ogromnym wyczuciem czasu scenicznego prowadzi narrację zwartš, szybkš, pointujšc wtedy, gdy trzeba i tak aby zadowolić odbiorcę. Ryczałem ze œmiechu wraz z całš widowniš tu aż się prosi dodać krakowskš widowniš, a więc bardzo wymagajšcš."
 
Jacek FedorowiczDo góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki