Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


[obrazek]

Uniwersytet Trzeciego Wieku omianki
Non progredi est regredi- Nie i naprzd to cofa si

Grupa aktywnych mieszkacw omianek stworzya Komitet Zaoycielski i w dniu 27 lipca 2009 r powoaa do ycia stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w omiankach. Stowarzyszenie to zostao zarejestrowane w KRS i od 6 padziernika 2009r posiada osobowo prawn.
Gwnym zaoeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w omiankach jest stworzenie przestrzeni dla ludzi w wieku przed- i emerytalnym, ktrzy nie akceptuj cofania si ale widz dla siebie moliwoci rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, dziaania. Jeeli nie teraz to kiedy zrealizujemy odkadane marzenia, zamierzenia, zapomniane pasje?

[obrazek]

Cele Uniwersytetu zostay sformuowane nastpujco:
1. prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twrczej i krajoznawczo-turystycznej dla czonkw Uniwersytetu,
2. wczenie osb w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu ustawicznego ksztacenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawnoci intelektualnej i fizycznej,
3. poprawa jakoci ycia osb w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronn aktywizacj spoeczn, 
4. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
5. udzielanie pomocy i wsparcia oraz denie do podnoszenia poziomu ycia czonkw uniwersytetu,
6. aktywne wspuczestnictwo we wszelkich dziaaniach na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
7. nawizywanie i podtrzymywanie wsppracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a take dziaanie w organizacjach zrzeszajcych uniwersytety trzeciego wieku.
Pierwszy wykad w naszym omiankowskim uniwersytecie odby si 4 listopada 2009 i regularnie co dwa tygodnie spotykamy si w auli ICDS na kolejnych wykadach.
Jestemy organizacj samodzieln, samorzdn ale bardzo mod, budujemy uniwersytet od podstaw. Nie wszystko jeszcze jest dopite na ostatni guzik,ale ju kilkadziesit osb brao udzia w zorganizowanych przez nas kursach komputerowych, liczne grupy uczszczaj na lektoraty, gimnastyk rehabilitacyjno-usprawniajc, warsztaty malarskie, tace.
Zachcamy do wsppracy, bo od nas wszystkich zrzeszonych w UTW w omiankach, zaley ostateczny ksztat naszego uniwersytetu.
Nasz uniwersytet jest jeszcze otwarty dla nowych czonkw serdecznie zapraszamy.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w omiankach  Prezes Elbieta Juwiak:

tel. 505 257 797, 504 530 420
e-mail: elajuz@poczta.onet.pl

Sekretariat Teresa Walkowska:
tel. 606 633 709 (zapisy, wpaty, informacje)

Zapisy i informacje:
w rody przed wykadami od godz. 17.30

NAPISZ DO NAS: utw@utwlomianki.orgDo gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki