Kalendariumrss

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019


[obrazek]

Uniwersytet Trzeciego Wieku Łomianki
Non progredi est regredi- Nie iœć naprzód to cofać się

Grupa aktywnych mieszkańców Łomianek stworzyła Komitet Założycielski i w dniu 27 lipca 2009 r powołała do życia stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS i od 6 paŸdziernika 2009r posiada osobowoœć prawnš.
Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest stworzenie przestrzeni dla ludzi w wieku przed- i emerytalnym, którzy nie akceptujš „cofania się” ale widzš dla siebie możliwoœci rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania. Jeżeli nie teraz to kiedy zrealizujemy odkładane marzenia, zamierzenia, zapomniane pasje?

[obrazek]

Cele Uniwersytetu zostały sformułowane następujšco:
1. prowadzenie działalnoœci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla członków Uniwersytetu,
2. włšczenie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawnoœci intelektualnej i fizycznej,
3. poprawa jakoœci życia osób w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronnš aktywizację społecznš, 
4. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
5. udzielanie pomocy i wsparcia oraz dšżenie do podnoszenia poziomu życia członków uniwersytetu,
6. aktywne współuczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
7. nawišzywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a także działanie w organizacjach zrzeszajšcych uniwersytety trzeciego wieku.
Pierwszy wykład w naszym łomiankowskim uniwersytecie odbył się 4 listopada 2009 i regularnie co dwa tygodnie spotykamy się w auli ICDS na kolejnych wykładach.
Jesteœmy organizacjš samodzielnš, samorzšdnš ale bardzo młodš, budujemy uniwersytet od podstaw. Nie wszystko jeszcze jest dopięte na ostatni guzik,ale już kilkadziesišt osób brało udział w zorganizowanych przez nas kursach komputerowych, liczne grupy uczęszczajš na lektoraty, gimnastykę rehabilitacyjno-usprawniajšcš, warsztaty malarskie, tańce.
Zachęcamy do współpracy, bo od nas wszystkich zrzeszonych w UTW w Łomiankach, zależy ostateczny kształt naszego uniwersytetu.
Nasz uniwersytet jest jeszcze otwarty dla nowych członków – serdecznie zapraszamy.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach  Prezes Elżbieta JuŸwiak:

tel. 505 257 797, 504 530 420
e-mail: elajuz@poczta.onet.pl

Sekretariat Teresa Walkowska:
tel. 606 633 709 (zapisy, wpłaty, informacje)

Zapisy i informacje:
w œrody przed wykładami od godz. 17.30

NAPISZ DO NAS: utw@utwlomianki.orgDo góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki