Zarzd osiedla Burakw oraz Filia domu Kultury w Burakowie zaprasza na

Piknik 15 sierpnia 2012 roku w godzinach 13.00 - 15.00

W programie m. in.:
- "Kmicicowa kompania" - pokazy walk grupy rekonstrukcyjnej z Sandomierza
- Pokaz Jerzego Burdzego gry na cymbaach, lirze korbowej i innych instrumentach ludowych
- Koncert zespou Janusza liwczaka "Kalejdoskop Band"
- stoiska plastyczne, rkodzieo oraz prezentacja dorobku lokalnych artystw
- gry i zabawy historyczne oraz "malowanie buziek"

https://kultura.lomianki.pl/data/2012/02/91_piknikWeb2.pdf


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki