[obrazek]

Dzięki staraniom pracowników Dom Kultury uzyskał œrodki na zakup wyposażenia pracowni graficznej. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury - Priorytet Infrastruktura domów kultury, było możliwe dzięki œrodkom Ministerstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzšcym z Funduszu Promocji Kultury.
Pracownia graficzna zostanie wyposażona w nowoczesne komputery oraz licencje oprogramowania graficznego. Mamy nadzieję, że dzięki nowym możliwoœciom technicznym oferta naszej instytucji stanie się dla Państwa jeszcze bardziej atrakcyjna.
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki