Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe Łomianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


 „Dookoła œwiata- LIBAN”
 24 stycznia 2014 godz. 18.00
sala widowiskowa DKŁ


W styczniu na przekór zimie zapraszamy do orientalnego Libanu.

W programie prelekcja i prezentacja multimedialna Tomasza Sowy o wyprawie do  Libanu, orientalna rewia tańca brzucha w wykonaniu tancerek z zespołu Taksim, degustacje przysmaków kuchni libańskiej.

Bilet wstępu:
10 zł - doroœli i młodzież
5 zł - dzieci do lat 12


[obrazek]
[obrazek]

Prelegent przedstawi nam relację z czterotygodniowej wyprawy do jednego z najbogatszych kulturowo obszarów Bliskiego Wschodu. Ponad 8.000 lat cywilizacji ponad 17 kultur, które pozostawiły materialne i duchowe dziedzictwo na tym stosunkowo niewielkim obszarze - to wszystko sprawia, że zwiedzanie Bliskiego Wschodu obfituje w niezwykła różnorodnoœć wrażeń: ruiny antycznych miast, œredniowieczne zamki krzyżowców, bizantyjskie pałace, chrzeœcijańskie koœcioły, arabskie fortece i meczety oraz tętnišce życiem  współczesne miasta. Nie brakuje także ciekawych przyrodniczo rejonów, takich jak pustynie, żyzne doliny, urozmaicone pasma górskie, itp. Liban: Bejrut i Trypolis, antyczne ruiny œwištyni w Baalbek, fenickie
miasto Byblos – port importujšcy w starożytnoœci m.in. artykuły piœmiennicze.

Na naszym profilu Facebook można wygrać podwójne zaproszenia na tš imprezę.

Tomasz Sowa - absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W celach turystycznych i naukowych odwiedził ponad 25 krajów, w tym: Tajlandię, Singapur, Kenie, Etiopię, Syrię, Liban, Jordanie, Izrael, Turcję, Armenię, Rosję i większoœć krajów Europejskich. Wszystkie wyjazdy sfinansował samodzielnie. Od 2005 roku prezentował publiczne pokazy slajdów i filmów z podróży do Afryki i na Bliski Wschód – głównie na imprezach afrykanistycznych, zajęciach studentów Instytutu Krajów Rozwijajšcych się Uniwersytetu Warszawskiego, w Studenckim Klubie Górskim oraz popularyzatorskich imprezach organizowanych przez Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku zajmuje się badaniem sztuki etiopskiej, prawdopodobnie jest jedynym historykiem sztuki w Polsce zajmujšcym się tym tematem.

[obrazek]

Po spotkaniu zapraszamy na degustację przysmaków kuchni libańskiej przygotowanš przez restaurację "La Cedre"Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki