Kalendariumrss

23 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

24 sierpnia

Letnie Kino plenerowe: "The Babadook". Wstęp wolny

25 sierpnia

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, przy szkole

25 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

30 sierpnia

Wielki Finał Halo Lato. Scena plenerowa przy Centrum Kultury

27-31 sierpnia

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

31 sierpnia

Koncert na Pożegnanie Lata

1 wrzeœnia

79.rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

8 wrzeœnia

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

8 wrzeœnia

Spektakl dla dzieci: Skrzydlaty Odlot. Centrum Kultury w Łomiankach

9 wrzeœnia

Jarmark Ludowy. Plac przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

9 wrzeœnia

Koncert: Smolasty. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

15 wrzeœnia

Koncert: Olga Szomańska. Centrum Kultury w Łomiankach

22 wrzeœnia

Spektakl teatralny: Zakochany Miœ. ICDS w Łomiankach

29 wrzeœnia

Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Centrum Kultury w Łomiankach

30 wrzeœnia

Zawsze na przedzie. Spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległoœci

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Zgłoszenia do udziału w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka prosimy dostarczać do dnia 14 marca br. (włšcznie) – oryginał, do recepcji Domu Kultury.


Już wkrótce eliminacje do konkursu Warszawska Syrenka 2014. Zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów klas 0 – VI szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjalnych.

37. Konkurs Recytatorski
Warszawska Syrenka                    
II. Etap gminny
III. Etap powiatowy

Warszawska Syrenka, konkurs z wieloletniš tradycjš, pobudza aktywnoœć twórczš i odkrywa młode talenty recytatorskie. Ponadto, przyczynia się do rozwoju czytelnictwa i popularyzacji literatury.
Już od 37 lat Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka z powodzeniem promuje kulturę języka i rozpowszechnia kulturę słowa na Mazowszu. Co roku, w eliminacjach do finału bierze udział kilkanaœcie tysięcy dzieci i młodzieży z całego województwa mazowieckiego.
Zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów klas 0 – VI szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjalnych.
Eliminacje konkursowe odbędš się :
II etap gminny w dniu 18 marca br. (wtorek) w Domu Kultury w Łomiankach ul.
Wiejska 12a (sala widowiskowa) od godz. 9.30.
III etap powiatowy w dniu 21 marca br. (pištek) w Domu Kultury w Łomiankach ul.
Wiejska 12a (sala widowiskowa) od godz. 9.30.
 
Regulamin Konkursu oraz Karta Uczestnika sš do pobrania ze strony www.kultura.lomianki.pl. Zgłoszenia prosimy dostarczać do dnia 14 marca br. (włšcznie) – oryginał, do recepcji Domu Kultury.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie każdego etapu odbędzie się w Domu Kultury w Łomiankach.
Prosimy pamiętać, że czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekraczać 3 minut.


Regulamin Konkursu

Karta uczestnika


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki