Kalendariumrss

22 kwietnia

Piosenki Disney'a. Bajkowy koncert dla dużych i małych. Wstęp wolny

23 kwietnia

Sztuka Wiosnš. Wernisaż w Centrum Handlowym Auchan Łomianki ul. Brukowa 25

15 - 24 kwietnia

Wystawa "Żegota" z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia. ISNR w Łomiankach

24 kwietnia

Klub Filmowy UTW

28 kwietnia

Spektakl dla dzieci: Kolory Miasta

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

8 maja

Klub Filmowy UTW

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Sp2 w Łomiankach

15 maja

Klub Filmowy UTW

19 maja

Noc Muzeów 2018. Centrum Kultury w Łomiankach. Wstęp wolny

22 maja

Klub Filmowy UTW

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP 2 w Łomiankach

25 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

29 maja

Klub Filmowy UTW

15 czerwca

Finał Projektu Przez Siedem Kontynentów, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki. Centrum Kultury w Łomiankach

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


"Muzyka wytrawna"- koncert kwintetu wokalnego "Foyer"
4 kwietnia 2014
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a
 
Muzyka klasyczna ma wiele odcieni zależnych od epoki i stylu, w których została skomponowana: od chorałów, poprzez msze, motety, psalmy, chansons, pieœni, do arii z monumentalnych oper. Męski kwintet FOYER Jakuba Szafrańskiego, z właœciwym sobie czarem i urokiem, zaprezentuje różne oblicza klasycznej muzyki wokalnej.
Wstęp wolny

 [obrazek]

O zespole

Kierownictwo muzyczne i aranżacje – Jakub Szafrański
Męski zespół wokalny Foyer został założony w 2012 r. przez Jakuba Szafrańskiego. Nazwa „Foyer” nawišzuje do korytarza, holu przed salš koncertowš. Jest to miejsce gdzie wielka muzyka poważna graniczy ze sprawami zwykłymi, o których każdy mówi przed i po koncercie. Podobnie działalnoœć artystyczna zespołu Foyer mieœci się pomiędzy muzykš klasycznš, a codziennš muzykš rozrywkowš czy też ludowš.

Andrzej Gręziak
Ukończył ZPOSM nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie I i II stopnia, aby przez dłuższš chwilę studiować œpiew solowy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ostatecznie jednak wybrał historię na Uniwersytecie Warszawskim, co nie przeszkadza mu szlifować swoje wokalne umiejętnoœci w różnych zespołach (m.in. Chór Kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej). Od 2012 roku jest tenorem w Chórze Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Jakub Wójcik
Od 1997 roku jest członkiem chóru archikatedralnego Cantores Minores. Razem z tym chórem œpiewał na wielu uroczystoœciach, takich jak między innymi: pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Msze Œwięte z Papieżem Janem Pawłem II. Od 2010 roku œpiewa również w zespole The Voices, z którym występował na festiwalu Kieœlowskiego oraz na zjeŸdzie ONZ na Stadionie Narodowym i przy okazji wielu innych uroczystoœci. W 2013 roku wystšpił w programie X Factor na antenie telewizji TVN, w którym doszedł do live­ów.

Jakub Caban
Ukończył ZPSM nr 3 im. Grażyny Bacewicz w klasie gitary. Poczšwszy od 1998 roku dołšczał do kolejnych zespołów i chórów, wœród których wymienić można Cantores Minores, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Występował między innymi w watykańskiej Sali Nervi 2 stycznia 2000 roku w wielkim koncercie z okazji Millenium, z Andreš Bocellim w lipcu 2012, z Bobbym McFerrinem na jego koncercie w Sali Kongresowej, w Watykanie na Placu Œwiętego Piotra 2 maja 2011 na Mszy z okazji beatyfikacji Jana Pawła II czy w Rzeszowie z Krzesimirem Dębskim na koncercie dla TVP z okazji Euro 2012.

Jakub Szafrański – kierownik muzyczny FOYER, dyrygent i autor aranżacji

Absolwent szkoły im. Grażyny Bacewicz w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie tršbki. Występował jako solista na koncertach w Polsce (np. w czasie Mariackich Wieczorów Kameralnych) i Europie (np. w Brukseli w Parlamencie Europejskim). W latach 2007­2008 był członkiem big­bandu klubu muzycznego Akwarium. Jako chórzysta współpracował z chórami WUM, UKSW, SWPS, UW,  Centrum myœli JPII, Cantores minores, Chopin Vocal Consort,, Il tempo, Chór Opery Narodowej, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej i w wielu innych. Będšc członkiem chóru wykonywał w paŸdzierniku operę Don Carlo na deskach Opery Narodowej. Jako œpiewak solowy specjalizuje się programie kameralnym i oratoryjnym. W marcu 2013 roku otrzymał  I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Pieœni Pasyjnej w Bydgoszczy z zespołem pro anima. Jako dyrygent współpracował m.in. z chórami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i chórem Allegrzza del Canto. W 2012 roku założył męski zespół wokalny Foyer. W kwietniu 2013 roku w koœciele œw. Marcina w Warszawie z chórem Amici poprowadził powojenne prawykonanie Missa pro defunctis J.A. Maklakiewicza. Utwór został zrekonstruowany przez Jakuba Szafrańskiego na podstawie rękopisów zgromadzonych w BUW. W czerwcu 2013 z wyróżnieniem ukończył studia licencjackie na kierunku „Prowadzenie zespołów muzycznych” w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kontynuuje naukę na kierunku „Dyrygentura chóralna” w klasie prof. Ryszarda Zimaka na studiach magisterskich.

Emil Kołodziejczyk
W 2004 roku ukończył Salezjańskš Ogólnokształcšcš Szkołę Muzycznš II stopnia w Lutomiersku. W latach 2004­2008 studiował Muzykologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warsztat wokalny udoskonalał w chórze UKSW. Z zespołem tym odbył szereg podróży artystycznych (m. in. do Austrii, Belgii, Francji, Rosji, Niemiec,  Szwajcarii, Watykanu i Włoch). Z chórem tym zdobył wiele nagród, w tym między innymi pierwszš nagrodę w Legnicy na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów. Współpracował z chórami warszawskimi, takimi jak: Chór Filharmonii Narodowej, Chór Opery Kameralnej, Chór Teatru Wielkiego, Chór Polskiego Radia, Chór Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina, Chór Myœli JPII. Obecnie jest Artystš Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z którym koncertuje w całej Polsce i Europie.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki