XIV Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego

[obrazek]

Przed nami XIV Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego. Przesłuchania uczestników (fortepian solo, duet fortepianowy, wiolonczela i zespół kameralny) odbędš się 24 i 25 marca w Domu Kultury w Łomiankach. W tych dniach zajęcia cykliczne odbywajšce się w Domu Kultury zostały odwołane.

Organizatorem XIV Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, współorganizatorem Szkoła Muzyczna w Łomiankach, których celem jest m.in. propagowanie twórczoœci naszego wybitnego, niestety nieco zapomnianego kompozytora i wielkiego pianisty Juliusza Zarębskiego. Dlatego zaprosiliœmy laureatów poprzednich edycji konkursowych do zaprezentowania jego dzieł podczas Koncertu Inauguracyjnego. Będzie to zarówno promocja dzieł patrona Konkursu jak i talentów młodziutkich artystów. Towarzyszyć nam będš w jury wybitni muzycy - pedagodzy i koncertujšcy artyœci z Polski i zagranicy.

Wierzymy, że dzięki Konkursowi uda nam się stworzyć przestrzeń muzycznych spotkań – dla uczniów, pedagogów, miłoœników dziecięcego i młodzieńczego muzykowania – prawdziwe forum wymiany myœli i doœwiadczeń. Mamy też nadzieję, że dla niektórych Konkurs stanie się etapem ich œwiatowej kariery w œwiecie muzyki.

Będziemy starać się, by każdy znalazł tu dla siebie miejsce, gdzie będzie dobrze się czuł i do którego chętnie będzie wracał.Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki