ŁATA 2014

28 kwietnia (poniedziałek)


Zapraszamy! Na wszystkie spektakle wstęp wolny!

ŁATA to wyjštkowy, pozbawiony atmosfery stresujšcej rywalizacji przeglšd teatralny, stanowišcy pretekst do inspirujšcych spotkań ludzi, dla których teatr jest czymœ bardzo ważnym. Również w tym roku Melpomena spotka się ze swoimi siostrami w przestrzeni filmu i sztuk plastycznych.Będzie to czas przenikania się różnych konwencji i odmiennych metod pracy. Ta przestrzeń współpracy i różnorodnej kreacji artystycznej znaczšco wpływa na twórczoœć młodych artystów, których  co roku  goœcimy w Domu Kultury w Łomiankach.Plan ramowy przeglšdu:


10.00: powitanie


10.10 - 10.40: Teatrzyk Tygrysek „Król Malowany”


Pomysł spektaklu został zaczerpnięty z baœni "Nowe szaty cesarza". W widowisku grajš dzieci z SP nr 1 w Łomiankach, Domu Kultury w Łomiankach i SP nr 53 w Warszawie.10.55 – 11.15: Teatr LUSTRO „Bajka o wodzie”


Spektakl powstał w ramach akcji charytatywnej "Woda dla Afryki", która miała miejsce w marcu 2014 r. Teatr LUSTRO działa przy centrum zajęć pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.11.30 – 11.55: StrykPstryk „Takie jest życie”


Spektakl zrodził się z inspiracji twórczoœciš malarza Romana Opałki, a także z chęci odpowiedzi na trudne pytania, często pozostawiane przez dorosłych bez odpowiedzi. Połowa przedstawienia jest oparta na tekstach haiku, a druga połowa na tekœcie ksišżki Wolfa Elbrucha "Gęœ, œmierć i tulipan". Grupa działa przy szkole podstawowej nr 1 w Strykowie.

[obrazek]

[obrazek]


12.10 – 12.20: CIRCUS EDUARDO „Cyrk Tworzymy Razem”


Spektakl ma charakter występu cyrkowo-teatralnego. Dzieci zaprezentujš elementy clownady, pantomimy oraz sztuczki cyrkowe. Wesoła muzyka, kolorowe kostiumy wprowadzš widzów w magię dziecięcego œwiata. Teatr LUSTRO działa przy centrum zajęć pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

[obrazek]


12.35 – 13.05: Teatr PARK „BAM”


Spektakl to groteskowa wizja œwiata inspirowana twórczoœciš Oberiutów. Zespół PARK działa od trzech lat w MDK Bielany. Tworzš go licealiœci: Szymon Gacek, Ewa Rodzik, Ola Gajek, Aleksandra Nogalska, Ola Iwanowska, Maja Sokołowska,, Anna Jastrzębska, Paweł Szmytkowski, Krystyna Zawora, Paulina Wasilewska.

[obrazek]

[obrazek]


13.20 – 13.50: Teatr ZOŒKA „Kartoteka Rozrzucona”


Spektakl powstał na podstawie "Kartoteki" Tadeusza Różewicza. Został zrealizowany przez klasę o profilu artystycznym 86. L.O. im Batalionu Zoœka w Warszawie.


14.05 – 14.35: Teatr FIAKIER „Nauka Chodzenia”


Spektakl jest inspirowany  twórczoœciš Andrzeja Bursy. Stanowi poetyckš wizję zmagania się młodego człowieka z rzeczywistoœciš. Teatr Fiakier tworzš licealiœci i studenci:  Barbara Œwištek, Natalia Niemira, Monika Pawlicka, Jakub Stykowski, Kornel Rzezak, Zuzanna Kopcińska, Łukasz Zgórka, Michał Kłoda, Paulina Boniecka,Laura Balajcza.

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

14.45 – 15.30: przerwa obiadowa
15.30 – 18.40: warsztaty teatralno-filmowe.


W tym roku przygotowaliœmy dla uczestników ŁATY wyjštkowš niespodziankę! Po prezentacji spektakli przygotowanych przez zespoły rozpoczniemy warsztaty prowadzone przez poklatkowo.pl na czele z Magdš Bryll i Martš Stróżyckš. Stworzymy niepowtarzalne, krótkometrażowe filmy animowane z pogranicza sztuk plastycznych i teatru. Każdy z uczestników będzie mógł wcielić się w rolę reżysera, scenografa oraz animatora. Zachęcamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez ekipę poklatkowo.pl, które mogš stanowić inspirację dla uczestników warsztatów przeprowadzonych podczas ŁATY 2014. Filmy sš dostępne na stronie: poklatkowo.pl/


[obrazek]19.00: wernisaż malarstwa Basi Raszewskiej 

Sala Widowiskowa DKŁ

W trakcie tegorocznej ŁATY odbędzie się wernisaż malarstwa Basi Raszewskiej - artystki mieszkajšcej w Łomiankach. Prace prezentowane na wystawie towarzyszšcej przeglšdowi teatralnemu powstały pod wpływem pobytu w Australii, gdzie Pani Basia zetknęła się ze sztukš Aborygenów i bardzo nowoczesnš architekturš. Atrakcjš wernisażu będzie premiera filmu „Kolorowe punkty zwrotne” zrealizowanego przez Anię Chmielewskš (l. 15) w nowej pracowni komputerowej DKŁ. Film w sposób bardzo atrakcyjny przybliży barwnš postać artystki.

[obrazek]


[obrazek]


[obrazek]ok 19.15: uroczyste wręczenie nagród ŁATA 2014
[obrazek]


Jurorami przeglšdu „ŁATA 2014” będš:

[obrazek]

Ernest Bryll

Przewodniczšcy jury i goœć specjalny przeglšdu „ŁATA 2014”. Poeta, pisarz, dziennikarz i tłumacz. Absolwent wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1957). Oprócz działalnoœci na niwie literatury i mediów, w latach 1991-95 był Ambasadorem Rzeczpospolitej w Republice Irlandii. Był także członkiem redakcji pism społeczno - kulturalnych. Przez wiele lat był krytykiem filmowym, pracował jako kierownik literacki teatru TV, oraz jako szef lub kierownik literacki kilku zespołów filmowych, autor audycji telewizyjnych dotyczšcych kultury, licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Tłumacz z języka irlandzkiego, czeskiego, jidish.


Natalia Leszczyńska

Aktorka, lalkarka, opowiadaczka. Prowadzi autorskš audycję w Radio Bajka, gdzie na antenie na żywo wymyœla bajki razem ze słuchaczami. Swoje badania dotyczšce metodologii opowiadania i zbierania baœni prowadzi w ramach Ma Fundacji. Poszukuje na styku teatru, rytuału i sztuki akcji, która dociera do małych i dużych tak, by mówić o sprawach najważniejszych w sposób najprostszy i magiczny zarazem.


Anna KaŸmierowska

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Szkoły Muzycznej II Stopnia w Toruniu. Zagrała w kilkunastu spektaklach teatralnych, m.in. „Jak ty nic nie rozumiesz” w Teatrze Palladium” „Justyna, siostra mojej”, „O innych sposobach…” w Teatrze Akademia „Hamelin”, „Pan Andersen na Pradze” w Teatrze Wytwórnia. Od kilku lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z fundacjš de facto, w ramach której zrealizowała słuchowisko z dziećmi niewidomymi. Prelegent w kinie Muranów. Obecnie pracuje w Fundacji „Pomysły na sztuki”, Stowarzyszeniu Teatr Per Se oraz w Płockim Oœrodku Kultury i Sztuki na stanowisku instruktor teatralny.
Pracujemy nad nowš stronš przeglšdu ŁATA!

Zobacz roboczš wersje strony

Na stronie Łomiankowskich Atrakcji Teatrów Amatorskich wkrótce pojawiš się zdjęcia z poprzednich edycji. Po zakończeniu tegorocznej ŁATY zamieœcimy tam również filmy stworzone przez uczestników warsztatów animacji poklatkowej oraz zapis video przebiegu warsztatów.


Informacje:
Szczegółowe informacje sš udzielane przez pracowników Domu Kultury w Łomiankach oraz dostępne
na stronie www.kultura.lomianki.pl

Adres:
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 02, 509 482 637, 503 575 123, fax 22 292 69 83
e-mail: dk@kultura.lomianki.pl

Koordynator i opiekun projektu:
Anna Bšk tel. 797 195 048,
anna.bak@kultura.lomianki.pl


Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia zespołu (pdf)
karta zgłoszenia zespołu (doc)

zgoda na wykorzystanie wizerunku (pdf)

regulamin (pdf)
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki