Kalendariumrss

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: koncert finałowy i podsumowanie projektu. Wstęp wolny


2 kwietnia (œroda) godz. 19.00
Obchody Rocznicy Œmierci Jana Pawła II

• o godz. 19.00 w koœciele œw. Małgorzaty w Łomiankach odbędzie się projekcja filmu „Sługa Boży Jerzy Ciesielski” i spotkanie z prof. A. Zielińskim.

• o godz. 21.00 uroczystoœć pod ICDS-em. W programie złożenie kwiatów, projekcje multimedialne, recytacje poezji i koncert uwielbieniowy.

[obrazek]


Profesor Andrzej S. Zieliński urodził się 26. 11. 1937r. w Wšgrowcu. Uczył się u Tadeusza Tułasiewicza w Poznaniu, studiował w PWSM w Krakowie u Zofii Adamskiej, odbył staż w konserwatorium w Moskwie w klasie Mœcisława Rostropowicza.

Był wykładowcš w PWSM w Poznaniu (1963-1968), w AMFC w Warszawie i w Filii w Białymstoku (od 1978r.) Obecnie jest emerytowanym profesorem UMFC w Warszawie, oraz nauczycielem ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (od 1976 r.)

Wykształcił ponad 100 wiolonczelistów. W tym laureatów konkursów krajowych i zagranicznych oraz muzyków znanych i cenionych w Polsce oraz poza jej granicami (Piotr Hausenplas, Piotr Rubik, Maria Pomianowska, Jarosław Domżał, Ewa Mizerska). Juror konkursów krajowych i międzynarodowych, organizator i wykładowca kursów mistrzowskich, m. in. W Łańcucie, Żaganiu i Seulu.

Solista, kameralista, koncertmistrz wielu orkiestr w Poznaniu, Warszawie, Sztokholmie, i Teheranie. Koncertował w kraju i zagranicš, nagrywał dla radia i telewizji.

Pełnił funkcje w ZHP, Solidarnoœci i SPAM-ie, był prorektorem AMFC w Warszawie w latach 1990 – 1996 a w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP sekretarzem stanu a potem ministrem. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma medalami, w tym Medalem Edukacji Narodowej i Zasłużony Dla Kultury Gloria Artis.

Od 1958r. roku zwišzany z duszpasterstwem akademickim Karola Wojtyły, uczestnik wielu wypraw kajakowych oraz pielgrzymek, współautor ksišżki „Zapis drogi” oraz „Jan Paweł II – człowiek Kultury”.

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki