Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ŒWIĘTO POEZJI!

W dniach 1-5 kwietnia br. odbywa się festiwal XIV Œwiatowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO organizowany od 2001 r. przez Redakcję "POEZJI dzisiaj" (Redaktor naczelny, poeta Aleksander Nawrocki) we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami kulturalnymi. Jednym z partnerów festiwalu jest Dom Kultury w Łomiankach.

2 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Teatralnej Domu Kultury odbędzie się spotkanie z poetami-goœćmi tegorocznego festiwalu, na które zapraszamy młodzież szkolnš oraz osoby dorosłe. Podczas imprezy odbędzie się także uroczystoœć wręczenia dyrektorowi Domu Kultury Miłoszowi Kamilowi Manasterskiemu nagrody "Złoty Laur - Człowiek Zasłużony Kulturze Polskiej". Nagroda została przyznana przez brytyjskš organizację polonijnš “Głos Kultury Polskiej” z siedzibš w Birmingham a wręczy jš osobiœcie jej Prezes - Piotr Kasjas.


Wœród uczestników tegorocznego festiwalu Œwiatowy Dzień Poezji wymienić należy:
Goœćmi specjalnymi będš poeci z Rumunii, w tym dwóch wybitnych tłumaczy: poezji polskiej: Valeriu Butulescu i Alexandru Şerban. Goœcić będziemy m. in. poetów: Aleksandra Sokołowskiego z Wilna – prezesa Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie, Aleksego Wróbla z Londynu – z Zarzšdu Zwišzku Pisarzy Polskich na ObczyŸnie, Siergieja Głoviuka z Moskwy – prezesa Literackiego Stowarzyszenia „Iz Wieka w Wiek”.

Z Anglii przyjadš również organizatorzy znaczšcych międzynarodowych wydarzeń kulturalno-literackich:
Piotr Kasjas – poeta, prezes organizacji polonijnej „Głos Polskiej Kultury” i

Adam Siemieńczyk – lider grupy „PoEzja Londyn”oraz Anna Maria Mickiewicz – popularyzatorka poezji polskiej w œrodowisku anglojęzycznym, Frederick Rossakovsky-Lloyd – założyciel Pisma E=sztuka2., z Niemiec Stefan Zajonz, organizator Œwiatowego Dnia Poezji w Bonn – 2013r.

Goœciem ze Słowacji będzie Valerij Kupka – poeta, tłumacz i wykładowca Uniwersytetu w Preszowie, a z Węgier Gizella Csisztay i György Mandics.

Nowe wiersze zaprezentujš wybitni twórcy mieszkajšcy w Polsce, np. Lam Quang My pochodzšcy z Wietnamu i Hatif Janabi, którego pierwszš ojczyznš jest Irak. Będš też poeci z różnych miast Polski.

Na XIV Œwiatowym Dniu Poezji będš promowane nowe ksišżki poetów, a także Antologia poezji europejskiej „EntZEITlicht” i Antologia poezji jakuckiej „Poezja z kraju Sacha”.

Wręczone zostanš nagrody, dla poety zagranicznego piszšcego w języku polskim oraz dla tłumacza literatury polskiej.

Poezję prezentować będš aktorzy: Agnieszka Wielgosz i Dariusz Bereski – Mistrz Mowy Polskiej A.D. 2012 r. Poezję œpiewanš usłyszymy w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego, Marty Włodarczyk i Łukasza Przybyłowicza.
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki