18 maja (niedziela) godz. 17.00
Koncert grupy „Lubelska Federacja Bardów”
i uroczyste otwarcie wystawy „A co tam w Łomiankach” w ICDS

Serdecznie zapraszamy w dniu rocznicy urodzin Œwiętego Jana Pawła II na wystawę i koncert kanonizacyjny zespołu "Lubelska Federacja Bardów" w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach (ul. Staszica 2).

W sposób szczególny zapraszamy  na otwarcie wystawy listów Jana Pawła II do Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego (założyciela Wydziału Studiów Nad Rodzinš UKSW) oraz pamištkowych zdjęć zwišzanych z działalnoœciš Ojca Œwiętego. Wystawa nosi tytuł „A co tam w Łomiankach” - to pytanie często zadawał Arcybiskupowi K. Majdańskiemu œw. Jan Paweł II. Wystawa będzie eksponowana w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach do końca czerwca. 

[obrazek]

[obrazek]

Po wernisażu wystšpi dla Państwa "Lubelska Federacja Bardów" (zwana w skrócie Federacjš). To oryginalna formacja estradowa proponujšca własne rozumienie rozrywki. Sposobem organizacji pracy przypominajšca piwnice artystyczne, gdzie jest wielu autorów, kompozytorów i wykonawców. Czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawišzuje do ambitnych nurtów rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykanš potęgš głosów, a także wyjštkowš dbałoœciš o stronę muzycznš i tekstowš. Warte podkreœlenia jest, że zarówno muzyka jak i tekst sš przeważnie dziełem członków zespołu.Najważniejsze występy w charakterze gwiazdy zanotowała podczas Przeglšdu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, II Festiwalu Piosenki Prawdziwej (Sopot - Opera Leœna), Olsztyńskich Spotkań Zamkowych "Œpiewajmy poezję". Z sukcesem koncertowała w Wiedniu, Paryżu, Nowym Jorku, Lwowie, i wielokrotnie w Londynie. Najczęœciej jednak w Polsce i ze szczególnym umiłowaniem w lubelskiej Kawiarni Artystycznej Hades.Swoje płyty grupa nagrywała (m. in.) w studio pr. III PR im. Agnieszki Osieckiej i w studio PR Kraków. Wszystkie fonogramy były promowane przez PR, a większoœć przez TVP pod postaciš rejestrowanych koncertów.
Zespół stworzyli i tworzš laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej.
 
   - Marek Andrzejewski - œpiew, kompozycje, teksty, gitara
   - Jan Kondrak - œpiew, kompozycje, teksty
   - Piotr Selim - œpiew, kompozycje, instrumenty klawiszowe
   - Jola Sip - œpiew
   - Tomasz Deutryk - perkusja
   - Krzysztof Nowak - gitara basowaZapraszamy serdecznie do uczestniczenia w niedzielnej uroczystoœci a także do póŸniejszego zwiedzania ekspozycji. Wystawa będzie dostępna w holu ICDS do 30.06.2014.

[obrazek] 

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki