Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Koncert odwołany:

Stowarzyszenie Dobro Wspólne informuje, że  z powodu  braku (od czterech tygodni) uchwały  budżetowej Rady Miejskiej  koncert Marii Pomianowskiej zostaje odwołany.


[obrazek]

Koncert  Kwartetu  Marii Pomianowskiej
"Lutosłowianie"
6 czerwca 2014 godz. 18.00

Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a
wstęp wolny

Zapraszamy na koncert Kwartetu Lutosłowianie pod kierownictwem artystycznym Pani Marii Pomianowskiej.

Maria Pomianowska - œpiew, fidel płocka, suka biłgorajska, suka mielecka, kierow­nictwo artystyczne
Doktor habilitowany sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i pe­dagog.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1984 r. prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych Azji i Europy, podróżujšc do Indii, Chin, Korei, Japonii i na Bliski Wschód. W 1994 r. wspólnie z prof. Ewš Dahlig i lutnikiem Andrzejem Kuczkowskim realizuje z sukcesem rekonstrukcję dwóch zaginionych staropolskich instrumentów smyczkowych: SUKI BIŁGORAJSKIEJ i  FIDELI  PŁOCKIEJ. Rekonstruujšc technikę gry na tych instrumentach, bazuje na swoich bogatych doœwiadczeniach w uprawianiu muzyki na fidelach azjatyckich , głównie indyjskim sarangi.W 1995 roku  zakłada Zespół Polski, koncentrujšcy się na prezentacji muzyki ludowej Mazowsza oraz jej zwišzków z muzykš wielkich kompozytorów polskich w tym Fryderyka Chopina. Zespół koncertował na całym œwiecie. Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997-2002) artystka prezentowała w największych salach koncertowych polskš muzykę ludowš i klasycznš. Zrekonstruowane instrumenty oraz mazowieckie pieœni i melodie wielokrotnie prezentowane były na dworze cesarskim Japonii. Komponowała utwory i koncertowala ze œwiatowej sławy wiolonczelistš  Yo Yo Ma . Współpracowała również między innymi z Gonzalo Rubelcabš, Gilem Goldsteinem,Borisem Griebenshchikovem, A.M.Jopek, S.Soykš. Artystka wydała ponad 25  płyt, m.in. entuzjastycznie przyjęty przez krytykę album „Chopin na 5 kontynentach”.  Płyta  ta w 2010 roku  osišgnęła 5 pozycję na europejskiej liœcie œwiatowej muzyki etnicznej i folkowej World Music Charts Europe.Od 2010 prowadzi w AM w Krakowie  na Wydziale Instrumentalnym autorskš specjalnoœć studiów „Fidele kolanowe”, gdzie naucza gry na suce biłgorajskiej oraz fideli płockiej. Jest to poczštek tworzenia pierwszego w Polsce wydziału muzyki ludowej i etnicznej na Akademii Muzycznej.  Od 2011 tworzy również unikatowe programy muzyczne wraz z muzykami arabskimi i pakistańskimi orgaznizujšc i tworzšc międzykulturowe projekty muzyczne w Azjii i Afryce. W 2012 roku wydała w Pakistanie nagranš wraz z muzykami pakistańskimi CD pt.”Poland-Pakistan. Sound from two continents” oraz DVD nagrane z artystami arabskimi i wydane w Tunezji pt.”Rawabit-Więzy”.W roku 2012 wydała również pierwszš w historii Polski a drugš na œwiecie monograficznš płytę z muzykš Tekli Bšdarzewskiej twórczyni mega hitu salonowego, sprzedanego w XIX w w milionie egzemplarzy na wszystkich Kontynentach. Płyta „Zapomnany dŸwiek” cieszy sie powodzeniem w Polsce i Japonii. W 2013 stworzyła zespół LutoSłowianie.
Ważniejsze odznaczenia i nagrody: paszport chopinowski”,medal Gloria Artis (minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego , Srebryny Krzyż Zasługi przyznany prze prezydenta RP.


Paweł Betley
- flety, fujarki
Urodził się w 1965 roku w Warszawie. Studia w klasie fletu ukończył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jeszcze przed zakończeniem stu­diów zdał do Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie, gdzie jako pierwszy flecista pracował do 1992 roku. Dwa lata wczeœniej rozpoczšł pracę jako kompo­zytor i realizator dŸwięku dla Radia Zet. Od 1996 posiada własne studio. W jego dorobku znajduje się muzyka do kilku tysięcy reklam radiowych i telewizyjnych, kilkaset piosenek, oprawa muzyczna do kilkunastu spektakli teatralnych i Teatru Telewizji, muzyka do filmów a także aranżacje dla gwiazd polskiej estrady. Najbar­dziej ceni współpracę z Mariš Pomianowskš, z którš koncertuje i współprodukuje projekty.


Katarzyna Kamer - fidel płocka, suka biłgorajska
A Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze. Studiowała w klasie wiolonczeli profesorów: To­masza Strahla, Clausa Heitza oraz Andrzeja Bauera. Obecnie jest studentkš III roku Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Fideli Kolanowych w klasie dr. Marii Pomianowskiej. Jest laureatkš głównych nagród na międzynarodowych konkursach kameralnych w Łodzi, Heerlen (Holandia), Sonderhausen (Niemcy). Brała udział w międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej m.in. w Londynie, Sapporo, Wiedniu, Hanowerze, Bolzano i Berlinie.
Ukończyła także dwuletnie Europejskie Studium Muzyki Kameralnej (European Chamber Music Academy). Jako wybitna kameralistka występowała na wielu presti­żowych festiwalach oraz w salach koncertowych Europy, Ameryki i Azji. Przez wiele lat grała pod batutš najwybitniejszych dyrygentów w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus. Obecnie koncertuje w Orkiestrze Marii Pomianowskiej LutoSłowianie a także w duecie „Kameralna Harmonia” z Hubertem Giziewskim.


Hubert Giziewski
– akordeon
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza­wie i laureatem głównych nagród konkursów w Stalowej Woli (1993), Chełmie (1995,1999,2001), Mławie (2005), Ibla-Ragusa (2005) i Castelfidardo (2005,2006). Wykonał dziesištki koncertów w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i centrach artystycznych w Polsce, takich jak Filharmonia Narodowa, Studio S1 Polskiego Radia, a także za granicš, m.in. w Suntory Hall (Japonia), Carnegie Hall (Nowy Jork, USA). Występował z recitalami także w Arabii Saudyjskiej, Bułgarii, Maroko, Niemczech, USA, we Włoszech oraz na Litwie. Był stypendystš Lions Club Warszawa Nike. Hubert Giziewski jest założycielem duetu Harmonium Duo, specjalizujšcego się w klasycznej muzyce kameralnej, a także współtwórcš, z fide­listkš Katarzynš Kamer, innowacyjnego projektu Kameralna Harmonia.


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki