„Otwórz Serce dla Afryki”

Zaprosiliœmy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych Gminy Łomianki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki i Szkołę Podstawowš w Sadowej.
Regulamin konkursu dostępny był w każdej szkole u nauczyciela koordynatora lub na stronie internetowej
(m.in. www.sp-sadowa.edu.pl).

Tematem prac konkursowych były nasze działania na rzecz mieszkańców Afryki  borykajšcych się z problemem dostępu do pitnej wody.

Na terenie Gminy Łomianki prowadzona jest od wrzeœnia 2013 r. akcja zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie Południowym. Działania te majš na celu pozyskanie pomocy finansowej dla prowincji pozbawionych dostępu do wody pitnej. Dotychczas w Łomiankach zebrano 38 ton za ponad 9 tys. zł, co stanowi 20% wartoœci studni. Jest więc realne, że z czasem mieszkańcy Łomianek przyczyniš się do samodzielnego sfinansowania budowy jednej kompletnej studni.
       
1 kg=75 litrów wody

Kolejna, VIII edycja akcji zbiórki makulatury odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim od 3 do 6 czerwca

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa w Sadowej
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki
Dom Kultury w Łomiankach

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki