Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


„Otwórz Serce dla Afryki”

Zaprosiliœmy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych Gminy Łomianki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki i Szkołę Podstawowš w Sadowej.
Regulamin konkursu dostępny był w każdej szkole u nauczyciela koordynatora lub na stronie internetowej
(m.in. www.sp-sadowa.edu.pl).

Tematem prac konkursowych były nasze działania na rzecz mieszkańców Afryki  borykajšcych się z problemem dostępu do pitnej wody.

Na terenie Gminy Łomianki prowadzona jest od wrzeœnia 2013 r. akcja zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie Południowym. Działania te majš na celu pozyskanie pomocy finansowej dla prowincji pozbawionych dostępu do wody pitnej. Dotychczas w Łomiankach zebrano 38 ton za ponad 9 tys. zł, co stanowi 20% wartoœci studni. Jest więc realne, że z czasem mieszkańcy Łomianek przyczyniš się do samodzielnego sfinansowania budowy jednej kompletnej studni.
       
1 kg=75 litrów wody

Kolejna, VIII edycja akcji zbiórki makulatury odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim od 3 do 6 czerwca

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa w Sadowej
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki
Dom Kultury w Łomiankach

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki