Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


[obrazek]

na wszystkie imprezy wstęp wolny

Impreza  organizowana przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, przy wsparciu finansowym Gminy Łomianki a medialnym i lokalowym ze strony Domu Kultury.


Plan ramowy

"Weekendu Żeglarskiego"Sobota 28.06.2014
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

10.00-13.00: konkurs wiedzy żeglarskiej. Prowadzenie: Jarosław Dobas i Izabela Estko
13.30-15.00: kurs pomocy przedmedycznej
15.15-16.00:  Meteorologia dla laików. Prowadzenie: Maciej Mickiewicz
16.30-17.30: Woda i człowiek. Prowadzenie: Piotr Fidler
17.45-18.45: Podróżowanie jachtostopem. Spotkanie z Patrycjš Długoń 
19.00-20.00: Żeglowanie dawniej i dzisiaj. Spotkanie z kapitanem J. Zbierajewskim 
20.15-20.30: Spotkanie z Jachtklubem Łomianki. Prowadzenie: Maciej Mickiewicz
21.00-22.30: koncert zespołu szantowego MORDEWIND


Sobota 28.06.2014
Zajęcia na Jeziorze Dziekanowskim

Pływania rekreacyjne na jachcie oraz  nauka węzłów żeglarskich (w godz. 12.00-15.00)
Prowadzenie: Tomasz Sienicki i Andrzej Wiaderny

[obrazek]

Niedziela 29.06.2014
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

10.30-10.50: otwarcie wystawy poœwięconej rejsom i szkoleniom  klubowym
           Prowadzenie: Jarosław Dobas
11.00 -11.40: Chorwacja  widziana od strony morza. Prelekcja i pokaz zdjęć:  Zbigniew Gołos
12.00-12.40: Grecja widziana od strony morza. Prelekcja i pokaz zdjęć:  Tomasz Sienicki
13.00-13.40: Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy  widziane od strony morza. Prelekcja i pokaz zdjęć: Ilona Szajkowska i Piotr Kajak
14.00-14.40: Czarnogóra, Korsyka, Wyspy Toskańskie - widziane od strony morza. Prelekcja i pokaz zdjęć: Michał Stępniewicz
15.00-15.40: Tajlandia, Kuba, Martynika, St. Vincent i Grenadyny, Wyspy Zielonego Przylšdka - widziane od strony morza. Prelekcja i pokaz zdjęć: Izabela Estko i Maciej MickiewiczNiedziela 29.06.2014
Zajęcia na Jeziorze Dziekanowskim

Ognisko żeglarskie (20.00-22.00)
Miejsce spotkania: Jezioro Dziekanowskie (przy „Barze na Skarpie”).
Prowadzenie: Tomasz Sienicki, Piotr Fidler

[obrazek]
Plan szczegółowy

"Weekendu Żeglarskiego"
SOBOTA 28.06.2014
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a


1.
Od 10 00  do 13 00  – konkurs wiedzy żeglarskiej,

Konkurs przeznaczony jest dla osób  w wieku od 14 do 21 lat.

Zakres pytań będzie obejmował:
- wiedzę ogólnš  na temat żeglarstwa,
-  zagadnienia  z  podręcznika: Andrzeja Kolaszewskiego i Piotra Œwidwińskiego  Żeglarz i sternik jachtowy,
- osišgnięcia  polskich żeglarzy.

 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie:
-  każdy uczestnik zgłasza swój udział w konkursie w dniu  trwania konkursu, od godziny 10 00 do 10 30,  bezpoœrednio u osób prowadzšcych..
 Iloœć miejsc ograniczona.

Nagrody:
1 miejsce – udział jednej osoby  w czterodniowym  rejsie po Zatoce Gdańskiej,
2 miejsce – udział dwóch  osób  w 4 dniowym rejsie po Jeziorze Jeziorak,
3 miejsce – udział  jednej osoby w 4 dniowym rejsie po Jeziorze Jeziorak.

  Osoby prowadzšce: Jarosław Dobas i Izabela Estko


2.
Od 13 30 do 15 00 – kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


kurs prowadzony przez ratowników medycznych
Ratownicy będš pokazywać  jak postępować w sytuacjach,  kiedy trzeba udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.  Dla osób, które chcš poćwiczyć  przewidzieliœmy ćwiczenia z fantomem.


3.
Od  15 15 do 16 00 –  Meteorologia dla laików,

wykład prowadzi: Maciej Mickiewicz

W przystępny sposób zostanš omówione  podstawowe zjawiska pogodowe, rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać,  warunki panujšce  w niżu i  wyżu, symptomy zmiany pogody oraz ich wpływ na bezpieczeństwo przy  uprawianiu sportów wodnych.


4.
W godzinach  16 30 do 17 30 – Woda i człowiek.  


Prezentację  prowadzi Piotr Fidler 
Woda miała i ma  ogromny wpływ na rozwój ludzkoœci, powstawanie i upadek różnych cywilizacji. Szanowanie zasobów wody i dbanie o niš jest ogromnie ważne dla  naszego przetrwania. Wykład popularno- naukowy na temat  oddziaływania   człowieka  na œrodowisko wodne i przyrodę.


5.
 Od godz. 17 45 do 18 45 – Podróżowanie jachtostopem,

     
spotkanie z Patrycjš  Długoń  
Patrycja Długoń -  z wykształcenia magister filozofii. Z pasji dziennikarka, prezenterka   radiowa, płetwonurek, właœcicielka własnoręcznie odbudowanego jachtu i obieżyœwiat. Jachtem odwiedziła  kilkadziesišt krajów. Na spotkaniu opowie o swoim rejsie, który zaczšł się jachtostopem i trwał ponad pięć lat.


6.
Od godz. 19 00 do 20 00 – Żeglowanie dawniej i dzisiaj,


spotkanie  z  kapitanem Januszem Zbierajewskim  

Kapitan Janusz Zbierajewski opowie o życiu żeglarzy na żaglowcach w dawnych czasach i dzisiejszych. Poruszy również temat żeglowania młodzieży na żaglowcach.  oraz  przedstawi  projekt „Zobaczyć  Morze” , w którym połowa załogi na „Zawiszy Czarnym” to niewidomi.


7. 
Od godz.  20 15 do 20 30 – Spotkanie z   Jachtklubem Łomianki,


Prowadzi: Maciej Mickiewicz
To będzie krótka relacja z działalnoœci klubu, planów na przyszłoœć  a także zaprezentowanie  propozycji projektu   „Rejs dla Łomianek”.


8.
W godzinach 21 00 do 22 30 - koncert zespołu szantowego  MORDEWIND


[obrazek]


Sobota 28.06.2014
zajęcia na Jeziorze Dziekanowskim


1.
Pływania rekreacyjne na jachcie typu Omega oraz  nauka węzłów żeglarskich

- dla  wszystkich zainteresowanych osób, bez względu na wiek i umiejętnoœci żeglarskie.
Miejsce zbiórki - przy kšpielisku nad Jeziorem Dziekanowskim  
 
Terminy zajęć:
1. I grupa, 4 osoby i instruktor w godzinach od  12 00 do  13 00,
2. II grupa, , 4 osoby i instruktor w godzinach od  13 00 do  14 00,
3. III grupa, , 4 osoby i instruktor w godzinach od  14 00 do  15 00,

Zajęcia prowadzš:  Tomasz Sienicki i Andrzej Wiaderny


[obrazek]


NIEDZIELA 29.06.2014 r.
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a

"Dzień z Jachtklubem Łomianki”


Tego dnia zaprezentujemy Państwu  zdjęcia z wyjštkowych  miejsc, które udało nam się odwiedzić podczas rejsów morskich.  Zdjęcia  poparte opowieœciami dotyczš nie tylko rejsów klubowych ale  i  prywatnych. Często organizowaliœmy rejsy  złożone z flotylli  nawet   8 jachtów, również mamy za sobš   rejs wieloetapowy, z  kilkukrotnš wymianš załóg.
W tej "wędrówce po œwiecie”, chcemy pokazać, że to co wydaje się czasem dalekie, może okazać się  bliskie.


1.
Od godziny 10 30 do 10 50 otwarcie wystawy fotograficznej poœwięconej rejsom i szkoleniom  klubowym.
Prowadzi Jarosław Dobas2.
Od godziny 11 00 do 11 40 - Chorwacja  widziana od strony morza.

Prelekcja i pokaz zdjęć:   Zbigniew Gołos

W trakcie prezentacji pokażemy Chorwację innš niż widzianš  z okna samochodu czy hotelu. Pokażemy miejsca z dala kurortów turystycznych  , wyspy z dzikimi zatokami i krystalicznie czystš wodš.


3.
Od godziny 12 00 do 12 40 - Grecja widziana od strony morza,


Prelekcja i pokaz zdjęć:  Tomasz Sienicki

Tym razem przeniesiemy się na Morze Egejskie i Jońskie. Pokażemy Państwu zdjęcia z różnych wysp greckich. Nie zabraknie widoków  „białych domków” z Santorini, piaszczystych klifów  wyspy   Zakhyntos i  innych widoków zapierajšcych dech  w piersiach.
 

4.
Od godziny 13 00 do 13 40 - Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy  widziane od strony morza.


Prelekcja i pokaz zdjęć:  Ilona Szajkowska i Piotr Kajak
To będzie „podróż” w głšb fiordów,  szkierów, dzikiej przyrody. Jednak nie zabraknie zdjęć miast i  miasteczek oraz  opowieœci o różnych  atrakcjach  tamtego rejonu.   


5.
Od godziny 14 00  do 14 40 - Czarnogóra,  Korsyka, Wyspy Toskańskie - widziane od strony morza.  


Prelekcja i pokaz zdjęć:  Michał Stępniewicz 
Tym razem zaprezentujemy Państwu miejsca gdzie „zatrzymała się historia”  i zostały  stare miasta, które były  przystosowane do obrony przed piratami , ulice wykute w skałach,  fortece i  mury  obronne . Magia tych miejsc co roku przycišga miliony turystów.


6.
Od godziny 15 00 do 15 40 -  Tajlandia,  Kuba, Martynika, St. Vincent i Grenadyny,  Wyspy Zielonego Przylšdka - widziane od strony morza.  


Prelekcja i pokaz zdjęć : Izabela Estko  i Maciej Mickiewicz

Ostatnia prezentacja będzie dotyczyła goršcych tropików. Miejsc odległych, bardzo  egzotycznych i  coraz bardziej niszczonych  przez przemysł turystyczny.

[obrazek]

NIEDZIELA 29.06.2014r
Ognisko żeglarskie


Na koniec „Weekendu Żeglarskiego” , od godziny 20 00 do 22 00,  serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne œpiewanie przy ognisku. Kto chce może przyjœć z  własnš gitarš i przyłšczyć się do wspólnej zabawy. Zapraszamy.

Miejsce spotkania: Jezioro Dziekanowskie (przy Barze na Skarpie).

Prowadzš: Tomasz Sienicki, Piotr Fidler


Więcej informacji na temat działalnoœci Jachtklubu Łomianki znajdš Państwo na stronie
www.jkl.waw.pl


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki