[obrazek]

WAKACYJNE WARSZTATY EDUKACYJNE Z ROBOTYKI
7-11 lipca 2014


Serdecznie zapraszamy do zapisw na tygodniowe warsztaty edukacyjne z robotyki.
Koszt 150 z za tydzie - codziennie od 12.30-15.30

Ilo miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapisw.

O zajciach:
Zajcia edukacyjne z robotyki dla dzieci i modziey to poczenie nauki i zabawy w jednym.  Ich celem jest zapoznanie dzieci z podstawami programowania i budowy robotw. Ponadto konstrukcja programu pozwala dodatkowo poszerzy wiedz z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki oraz rozwija inne umiejtnoci, jak np. zdolnoci wizualno-przestrzenne. Zajcia nie s uzalenione od stopnia przygotowania informatycznego dzieci.

O instruktorze:
Zajcia prowadzi Sebastian Kowalski - absolwent Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, byy pracownik Ochotniczych Hufcw Pracy, gdzie doskonali swoje umiejtnoci pracy z modzie. Zajcia z robotyki prowadzi od 2011 roku, odznaczajc si duym zaangaowaniem w wykonywan prac. Lubiany przez modzie i dzieci z powodzeniem rozwija dziaalno swojej firmy w kierunku wdraania nowych form edukacji.


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki