[obrazek]

WAKACYJNE WARSZTATY EDUKACYJNE Z ROBOTYKI
7-11 lipca 2014


Serdecznie zapraszamy do zapisów na tygodniowe warsztaty edukacyjne z robotyki.
Koszt 150 zł za tydzień - codziennie od 12.30-15.30

Iloœć miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapisów.

O zajęciach:
Zajęcia edukacyjne z robotyki dla dzieci i młodzieży to połšczenie nauki i zabawy w jednym.  Ich celem jest zapoznanie dzieci z podstawami programowania i budowy robotów. Ponadto konstrukcja programu pozwala dodatkowo poszerzyć wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki oraz rozwijać inne umiejętnoœci, jak np. zdolnoœci wizualno-przestrzenne. Zajęcia nie sš uzależnione od stopnia przygotowania informatycznego dzieci.

O instruktorze:
Zajęcia prowadzi Sebastian Kowalski - absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były pracownik Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie doskonalił swoje umiejętnoœci pracy z młodzieżš. Zajęcia z robotyki prowadzi od 2011 roku, odznaczajšc się dużym zaangażowaniem w wykonywanš pracę. Lubiany przez młodzież i dzieci z powodzeniem rozwija działalnoœć swojej firmy w kierunku wdrażania nowych form edukacji.


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki