Kalendariumrss

23 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

24 sierpnia

Letnie Kino plenerowe: "The Babadook". Wstęp wolny

25 sierpnia

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, przy szkole

25 sierpnia

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

30 sierpnia

Wielki Finał Halo Lato. Scena plenerowa przy Centrum Kultury

27-31 sierpnia

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

31 sierpnia

Koncert na Pożegnanie Lata

1 wrzeœnia

79.rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

8 wrzeœnia

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

8 wrzeœnia

Spektakl dla dzieci: Skrzydlaty Odlot. Centrum Kultury w Łomiankach

9 wrzeœnia

Jarmark Ludowy. Plac przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

9 wrzeœnia

Koncert: Smolasty. Scena na Wiejskiej. Wstęp wolny

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

15 wrzeœnia

Koncert: Olga Szomańska. Centrum Kultury w Łomiankach

22 wrzeœnia

Spektakl teatralny: Zakochany Miœ. ICDS w Łomiankach

29 wrzeœnia

Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Centrum Kultury w Łomiankach

30 wrzeœnia

Zawsze na przedzie. Spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległoœci

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


[obrazek]

Zabawy z językiem hiszpańskim

4, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28.08 godz. 9.15
dla dzieci 6+

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia nauki języka hiszpańskiego dla dzieci od 6 r.ż. Podczas zajęć będziemy się uczyć przez zabawę muzyczno-ruchowš, poznamy kolory, liczby i wiele innych pojęć.
Zajęcia (45 minut) będš odbywały się w każdy wtorek i czwartek sierpnia w godzinach 9.15-10.00 w Domu Kultury (wyjštek stanowiš pierwsze zajęcia, które odbędš się 4 sierpnia).
Startujemy 4 sierpnia (wtorek) o 9.15

Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o wczeœniejsze zapisy, można zapisać się na cały miesišc nauki lub na poszczególny tydzień.
Zajęcia prowadzi Pani Jadwiga Siemińska - doœwiadczony instruktor języka hiszpańskiego, mieszkajšca ponad 15 lat w krajach hiszpańskojęzycznych.

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki