Kalendariumrss

16 czerwca godz. 15:00

Warsztaty kreatywno-czytelnicze

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Wspczenie. SCENA PLENEROWA

27 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

28 czerwca 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyskiego. omianki

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespou Same Suki. SCENA PLENEROWA

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

ukasz Jemioa. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


[obrazek]


 Jesie w Klubie Mam / Zapraszamy na zajcia
15 wrzenia ruszaj dofinansowane zajcia w Klubie Mam!

Stowarzyszenie Pracownia omianki w porozumieniu z Klubem Mam otrzymao rodki na zajcia dla mam i dzieci z omianek. Dziki wspfinansowaniu otrzymanemu z budetu Gminy omianki, w Domu Kultury oraz w klubie tenisowym Frajda od 15 wrzenia do grudnia 2014 roku odbywa si bd zajcia prozdrowotne dla mam z maluchami, oraz zajcia rozwijajce i ruchowe dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym.

 Za niewielk opat mamy bd mogy skorzysta z gimnastyki dla siebie, oraz kreatywnych zaj ruchowych i plastyczno - muzycznych dla dzieci w wieku do 4 lat. We wszystkich zajciach mamy bior udzia razem z dziemi. Na czas zaj dedykowanych tylko dla mam w Domu Kultury w omiankach zorganizowano kolorowy kcik zabaw dla dzieci, tak aby mode mamy mogy powiczy lub po prostu porozmawia majc jednoczenie malucha przy sobie.

Uatwienie dostpu do skorzystania z szerokiej oferty ciekawych zaj umoliwi modym mamom integracj spoeczn. Symboliczna opata za karnet na wszystkie zajcia zmotywuje do wyjcia z domu i zachowania zdrowej rwnowagi pomidzy obowizkami domowymi a rozwojem osobistym - twierdz mamy z Klubu - animatorki i pomysodawczynie zaj.

Celem projektu jest aktywizacja i utrzymanie zaangaowania spoecznego kobiet w czasie, gdy wychowuj mae dzieci, zapobieganie wykluczeniu spoecznemu przy jednoczesnym promowaniu wartoci rodzinnych i dowartociowanie kobiety w roli matki.

Projekt jest kontynuacj dziaa realizowanych w 2013 roku przez Klub Mam przy Domu Kultury w omiankach w ramach Grantu unijnego Mama, najwaniejszy zawd na wiecie.

Plan zaj w Domu Kultury

Fit Mama- Poniedziaek i czwartek godz 10.00
informacje i zapisy anita.lodzinska@gmail.com
Anita Marczuajtis odziska 600 00 44 10

Poranek Aktywnego Malucha- wtorek 10.00 i 11.00 roda, czwartek 10.00
 Informacje i zapisy lupoczta@gmail.com
 Lucyna Raczkiewicz 535 588 858

Karnet miesiczny Open na wszystkie zajcia- 35 PLN
Karnet miesiczny na wybrany rodzaj zaj 15 PLN


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki