[obrazek]


 Jesień w Klubie Mam / Zapraszamy na zajęcia
15 wrzeœnia ruszajš dofinansowane zajęcia w Klubie Mam!

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki w porozumieniu z Klubem Mam otrzymało œrodki na zajęcia dla mam i dzieci z Łomianek. Dzięki współfinansowaniu otrzymanemu z budżetu Gminy Łomianki, w Domu Kultury oraz w klubie tenisowym Frajda od 15 wrzeœnia do grudnia 2014 roku odbywać się będš zajęcia prozdrowotne dla mam z maluchami, oraz zajęcia rozwijajšce i ruchowe dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym.

 Za niewielkš opłatš mamy będš mogły skorzystać z gimnastyki dla siebie, oraz kreatywnych zajęć ruchowych i plastyczno - muzycznych dla dzieci w wieku do 4 lat. We wszystkich zajęciach mamy biorš udział razem z dziećmi. Na czas zajęć dedykowanych tylko dla mam w Domu Kultury w Łomiankach zorganizowano kolorowy kšcik zabaw dla dzieci, tak aby młode mamy mogły poćwiczyć lub po prostu porozmawiać majšc jednoczeœnie malucha przy sobie.

„Ułatwienie dostępu do skorzystania z szerokiej oferty ciekawych zajęć umożliwi młodym mamom integrację społecznš. Symboliczna opłata za karnet na wszystkie zajęcia zmotywuje do „wyjœcia” z domu i zachowania zdrowej równowagi pomiędzy obowišzkami domowymi a rozwojem osobistym” - twierdzš mamy z Klubu - animatorki i pomysłodawczynie zajęć.

Celem projektu jest aktywizacja i utrzymanie zaangażowania społecznego kobiet w czasie, gdy wychowujš małe dzieci, zapobieganie wykluczeniu społecznemu przy jednoczesnym promowaniu wartoœci rodzinnych i dowartoœciowanie kobiety w roli matki.

Projekt jest kontynuacjš działań realizowanych w 2013 roku przez Klub Mam przy Domu Kultury w Łomiankach w ramach Grantu unijnego „Mama, najważniejszy zawód na œwiecie”.

Plan zajęć w Domu Kultury

Fit Mama- Poniedziałek i czwartek godz 10.00
informacje i zapisy anita.lodzinska@gmail.com
Anita Marczułajtis Łodzińska 600 00 44 10

Poranek Aktywnego Malucha- wtorek 10.00 i 11.00 œroda, czwartek 10.00
 Informacje i zapisy lupoczta@gmail.com
 Lucyna Raczkiewicz 535 588 858

Karnet miesięczny Open na wszystkie zajęcia- 35 PLN
Karnet miesięczny na wybrany rodzaj zajęć 15 PLN


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki