Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne Przyjaciele „Tygryska” 
i TEATRZYK TYGRYSEK

zapraszajš Sympatyków Teatru
w niedzielę 19. paŸdziernika 2014 r.

[obrazek]

Domu Kultury w Łomiankach na godz. 10.00 na prezentacje artystycznych osišgnięć dzieci w r. 2014:
– Spektaklu „Jak wół do karety” wg M. Kownackiej, Patronki SP nr 1 
w Łomiankach z okazji Roku Jubileuszowego Autorki

- 2 krótkich inscenizacji: pantomimicznej („Kopciuszek”) i muzycznej 
(„Dzioby”, w oparciu o tekst wiersza J. Brzechwy)

- 2 scenek przygotowanych w czasie warsztatów z historii teatru 
 W przerwach między prezentacjami teatralnymi będzie możliwoœć 
obejrzenia plonu naszych działań podczas Wakacyjnych Warsztatów 
Twórczych WOKÓŁ TEATRU 2014 (zorganizowanych w Łucznicy 
już po raz siódmy):

- zdjęć z pobytu w Akademii Łucznica, artykułów do gazetki itp.
- wystawy prac plastycznych (malarskich, ceramicznych, batików)Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki