Spoeczne Stowarzyszenie Edukacyjno Teatralne Przyjaciele Tygryska 
i TEATRZYK TYGRYSEK

zapraszaj Sympatykw Teatru
w niedziel 19. padziernika 2014 r.

[obrazek]

Domu Kultury w omiankach na godz. 10.00 na prezentacje artystycznych osigni dzieci w r. 2014:
Spektaklu Jak w do karety wg M. Kownackiej, Patronki SP nr 1 
w omiankach z okazji Roku Jubileuszowego Autorki

- 2 krtkich inscenizacji: pantomimicznej (Kopciuszek) i muzycznej 
(Dzioby, w oparciu o tekst wiersza J. Brzechwy)

- 2 scenek przygotowanych w czasie warsztatw z historii teatru 
 W przerwach midzy prezentacjami teatralnymi bdzie moliwo 
obejrzenia plonu naszych dziaa podczas Wakacyjnych Warsztatw 
Twrczych WOKӣ TEATRU 2014 (zorganizowanych w ucznicy 
ju po raz sidmy):

- zdj z pobytu w Akademii ucznica, artykuw do gazetki itp.
- wystawy prac plastycznych (malarskich, ceramicznych, batikw)Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki