Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Skorzystaj ze zniżek na zajęcia i wydarzenia w Centrum Kultury w Łomiankach
Karta rodziny 3+ 4+, Karta Rodziny "R", Karta Seniora


Przypominamy o obowišzku dostarczenia nowych Kart 3+, 4+ oraz Karty "R"
Stare karty tracš ważnoœć z końcem roku kalendarzowego.

[obrazek]

Chcšc przełamać stereotyp rodziny wielodzietnej jako pogršżonej w ubóstwie i patologii Rada Miejska w Łomiankach na sesji w dniu 22 grudnia 2011r. przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzajšcych do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. Realizację tego zadania powierzyła Oœrodkowi Pomocy Społecznej. 
Adresatami uchwały sš rodziny zamieszkałe na terenie Łomianek, w których wychowuje się minimum troje dzieci. Poza troskš o poprawienie społecznego wizerunku rodzin wielodzietnych, postarano się też o niwelowanie skutków ograniczeń finansowych, jakie w tych rodzinach często występujš. 
Stworzono Kartę rodziny 3+ oraz Kartę rodziny 4+.
Karta rodziny 3+ i 4+ to specjalny bilet umożliwiajšcy rodzinie aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i rozrywkowym przy ponoszeniu ulgowej odpłatnoœci, a niektóre instytucje miasta zrzekły się swych dochodów całkowicie.
Uchwała jest skierowana do rodzin zamieszkałych na terenie Łomianek, w których wychowuje się minimum troje dzieci. Szczegóły można znaleŸć na stronie Oœrodka Pomocy Społecznej

................................................................................................................................................................

W Centrum Kultury w Łomiankach: 

1. Karta Rodziny 3+, 4+ oraz Karta Rodziny "R" uprawnia do:
50% zniżki na zakup biletów na imprezy z oferty Centrum Kultury i ICDS
w Łomiankach
50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury
w Łomiankach

2. Karta Seniora uprawnia do:
50% zniżki na zakup biletów na imprezy z oferty Centrum Kultury i ICDS 
w ŁomiankachWszystkie wnioski należy składać w Oœrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 7.

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki