“I znów będzie awantura!”
Spektakl teatralny dla młodzieży i dorosłych

8.11 (SOBOTA) GODZ. 19:00
10.11(PONIEDZIAŁEK) GODZ. 12:00 i 18:00

SALA WIDOWISKOWA DKŁ, UL. Wiejska 12a

Spektakl adresowany do młodzieży i osób dorosłych ukazujšcy blaski i cienie  życia dwojga dojrzałych ludzi w zabawnych sytuacjach i œmiesznych dialogach. Bohaterowie zmagajš się z problemem alkoholowym, co œcišga ich na same dno i nie pozwala normalnie funkcjonować. Projekt Fundacji ART Aktywni Razem Twórczo przeciwdziałajšcej m. in. patologiom społecznym.

Zadanie współfinansowane ze œrodków Miasta i Gminy Łomianki

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki