Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
16 listopada o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łomiankach odbędzie się wydarzenie literackie w ramach V Festiwalu Poezji Słowiańskiej. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest: „Poezja – drogš do człowieka”. Celem imprezy jest przybliżenie œwiatowej poezji słowiańszczyŸnie oraz słowiańskiej twórczoœci œwiatu.

V Festiwal Poezji Słowiańskiej
POEZJA DROGĽ DO CZŁOWIEKA

   16 listopada o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łomiankach odbędzie się wydarzenie literackie w ramach V Festiwalu Poezji Słowiańskiej. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest: „Poezja – drogš do człowieka”. Celem imprezy jest przybliżenie œwiatowej poezji słowiańszczyŸnie oraz słowiańskiej twórczoœci œwiatu. 

   Podczas spotkania z młodzieżš w Domu Kultury w Łomiankach wystšpi przewodniczšca sekcji literatury rosyjskiej i przekładów artystycznych Zwišzku Literatów Republiki Tatarskiej, Lilija Gazizowa z Kazania, która jest rodowitš księżniczkš tatarskš. Naszymi goœćmi będš także Rosjanie - prezes Moskiewskiego Oddziału Zwišzku Pisarzy Rosji, Władimirem Bojarinow oraz Siergiej Glovyuk, poeta i wydawca serii antologii poetów słowiańskich, w tym polskiej. 
Odwiedzi nas również Dyrektor Festiwalu Aleksander Nawrocki, poeta, wydawca magazynu “Poezja dzisiaj”. 
   Podczas spotkania dyrektor Domu Kultury Miłosz Kamil Manasterski przestawi krótkš prezentację swojego pobytu w Moskwie jako goœć Narodowego Œwięta Literatury i Piœmiennictwa w maju 2012 r. i na Festiwalu Poezji Słowiańskiej Moskwa-Abramcewo we wrzeœniu 2011 r.

[obrazek]
Copyright (C) 2019 CK Lomianki