ARCHIWUM
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Centrum Kultury skorzystało z projektu Narodowego Centrum Kultury, mającego na celu rozwijanie u kadry instruktorskiej kompetencji zawodowych, związanych z pielęgnowaniem tradycji rękodzieła artystycznego.

Letnia Akademia Rękodzieła
Narodowego Centrum Kultury

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki została zorganizowana przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica. 

[obrazek]

Inicjatywa miała na celu  wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczących rękodzieła artystycznego, wymianę doświadczeń, a jednocześnie inspirację do tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznościach lokalnych.  

[obrazek]

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego to cały cykl szkoleniowy NCK-u, w formie kursów doskanalenia zawodowego i warsztatów artystycznych skierowany głównie do kadry instruktorskiej, która na co dzień działa w świetlicach, domach i centrach kultury lub z nimi współpracuje. Pozwala rozwinąć zainteresowanie i pasję m.in. sztukami plastycznymi, sztuką ludową, rękodziełem, muzyką, tańcem, teatrem, filmem czy fotografią.

[obrazek]

Program Letniej Akademii pozwolił na realizację nie tylko 4 różnych instruktorskich kursów rękodzielniczych dla początkujących (wiklina, ceramika, sitodruk i tkanina), ale również stworzenia przestrzeni do rozmów, spotkań, dyskusji i warsztatów wokół tematu znaczenia dziedzictwa rękodzieła artystycznego w społecznościach lokalnych, pielęgnowania tradycji, refleksji i poszukiwań nad rozwiązaniami do tworzenia dialogu międzypokoleniowego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         źródło: www.nck.pl

[obrazek]

Z projektu wsparcia ruchu instruktorskiego NCK skorzystały łącznie 34 instytucje z całej Polski zainteresowane rozwijaniem kompetencji dotyczących pielęgnowania rękodzieła artystycznego. Do tego grona dołączyło również Centrum Kultury w Łomiankach.

[obrazek]

Szkolenie rozwinęlo kompetencje zawodowe naszej kadry oraz stało się inspiracją do stworzenia w Centrum Kultury nowej pracowni edukacji artystycznej. 

[obrazek]

Tradycyjne techniki tkackie to nowe wasztaty skierowane do dzieci w wieku powyżej 10 r.ż. Na zajęciach będziemy tkać głównie na deseczce tkackiej typu "bardko"oraz na krosienkach tabliczkowych. Poznamy dawne techniki tkackie i bazując na zdobytej wiedzy będziemy wspólnie poszukiwać innych, bardziej współczesnych możliwości tkania.  

[obrazek]

Zajęcia rozwijają poczucie estetyki oraz pozwalają docenić wartość rękodzieła artystycznego i przekazać wiedzę dalszym pokoleniom. Są doskonałą metodą twórczego odkrywania własnych predyspozycji i rozwijania zdolności artystycznych, uczą cierpliwości.

[obrazek]

Warsztaty będą ciekawą alternatywą dla komputera i telewizji, a także zwykłej "codzienności".

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy młodych miłośników prac ręcznych!
Liczba miejsc ograniczona!

Kliknij poniżej i dowiedz się więcej

                                                                                                                           
Copyright (C) 2017 CK Lomianki