ARCHIWUM
2017
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
2016
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2015
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2014
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2013
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
20. wrzenia odbd si lekcje pokazowe jzyka angielskiego dla dzieci i modziey. Zajcia prowadzi Ryszard Ole - brytyjski Native Speaker urodzony w Anglii.

Angielski dla dzieci i modziey

[obrazek]

20. wrzenia zapraszamy na lekcje pokazowe!
grupa11-12 lat 15.00-15.30
grupa 9-10 lat 15.30-16.00
grupa 7-8 lat 16.00-16.30
grupa 5-6 16.30-17.00


Kiedy?
wtorek w godz. 16.15-17.00 maluchy 5-6 lat
Zajcia wystartuj w padzierniku, po skompletowaniu listy chtnych

roda w godz.
15.00-16.00 dzieci 9-10 lat
16.00-17.00 modzie 11-12 lat
17.00-18.00 dzieci 7-8 lat 
Zajcia wystartuj w padzierniku, po skompletowaniu listy chtnych

Kategoria wiekowa:
Dzieci 5-6 lat
Dzieci 7-8 lat 
Dzieci 9-10 lat 
Modzie 11-12 lat
             
Koszt:
Karnet miesiczny: 
125 z / 45 min - 1 x w tygodniu dla dzieci 5-6 lat
Dla pozostaych grup:
135 z / 60 min - 1 x w tygodniu
                                                                                                   
                                                                                                                                             
O instruktorze:
Zajcia prowadzi Ryszard Ole - brytyjski native speaker urodzony w Anglii, 30 km od Sherwood Forest, siedziby legendarnego Robin Hooda i miasta Nottingham, niegdysiejszych Mistrzw Europy w pice nonej. Z wyksztacenia biolog-naukowiec z siedemnastoletnim staem pracy w przemyle farmaceutycznym oraz posiadacz dyplomw z Bell School w Cambridge umoliwiajcych nauczanie jzyka angielskiego. W 2001 roku zosta zaproszony do wsppracy ze szko jzykow w Warszawie. Polskie korzenie i ch poznania kraju przodkw oznaczay, i bya to oferta nie do odrzucenia. Od tego czasu mieszka z on i dziemi w omiankach, uzyskawszy 16 lat dowiadczenia w nauczaniu jzyka angielskiego - z dziemi i modzie w szkoach i na letnich/zimowych obozach jzykowych, oraz z dorosymi w firmach. Jego uczniowie to m.in. prezesi i dyrektorzy czoowych polskich firm oraz dzieci tyche. 
Zapraszamy na zajcia.Copyright (C) 2017 CK Lomianki