ARCHIWUM
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Za nami magiczny wieczór, wcišż pobrzmiewajšcy melodiami najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, a to wszystko za sprawš zespołu Pectus, który w minionš œrodę zaprosił nas do koœcioła w Dziekanowie Leœnym na koncert \"Kolędy przy kominie\".

Kolędy przy Kominie
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Pectus

Za nami magiczny wieczór, wcišż pobrzmiewajšcy melodiami najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, a to wszystko za sprawš braci Szczepanik, czyli zespołu Pectus.

[obrazek]

Wieczorem 3. grudnia  zaprosili nas bowiem do wspólnego kolędowania w Koœciele Parafialnym Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leœnym. 

[obrazek]

Pomysłodawcami koncertu byli Ks. Proboszcz Dariusz Kosk oraz Burmistrz Łomianek Tomasz Dšbrowski.

[obrazek]

Tego wieczoru usłyszeliœmy doskonale znane polskie kolędy, ale także góralskie pastorałki i lubiane przez nas wszystkich œwišteczne hity w aranżacji zespołu Pectus.

[obrazek]

Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 

[obrazek]

To był magiczny czas spędzony w atmosferze wspólnego kolędowania.

Copyright (C) 2018 CK Lomianki