ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Już dziœ o godzinie 15.00 wszystkie dzieci zapraszamy na wyjštkowe spotkanie z podróżniczkš Małgorzatš Zdziechowskš - nazywanš polskš Dr Dolittle. Prowadzšca zabierze dzieci w niepowtarzalnš podróż po niezwykłym œwiecie zwierzšt.

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
"Œpiewajšce małpki, leniwce - przedszkolaki i niezwykłe niedŸwiadki"
Spotkanie z polskš Dr. Dolittle - Gosiš Zdziechowskš
15. kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

[obrazek]
[obrazek]
 
Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

...............................................................................................................................................................

Zapraszamy 15 kwietnia o godzinie 15.00 na wyprawę z podróżniczkš Małgorzatš Zdziechowskš - nazywanš polskš Dr Dolittle.

Na spotkaniu poznamy małpki, które tworzš niezwykle piosenki, odwiedzimy przedszkole dla leniwców i dowiemy się, jak podać choremu niedŸwiadkowi tabletkę. Prowadzšca zabierze dzieci w niepowtarzalnš podróż po niezwykłym œwiecie zwierzšt. Przy użyciu wszystkich zmysłów będziemy odkrywali fascynujšce informacje i ciekawostki na temat różnych gatunków dzikich zwierzšt. Zajęcia będš urozmaicone wieloma zadaniami, zabawami i zagadkami.
Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny 3+4+ 
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Zapraszamy serdecznie!

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Copyright (C) 2019 CK Lomianki