ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Napisany w formie lekkiego poradnika, przejrzyœcie opracowany, w krótkich, pełnych dowcipu rozdziałach, porusza bardzo życiowe tematy i może być przewodnikiem dla œwieżo upieczonych rodziców, jak i tych zmęczonych, sfrustrowanych, szukajšcych pomocy i wskazówek.

"Elementarz dla rodziców"
Spotkanie autorskie z Jackiem Mycielskim
Prowadzenie: Jan Pospieszalski
14.kwietnia 2028 r., godz.17.00 
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny 

[obrazek]

"Elementarz dla rodziców" Jacka Mycielskiego może być przewodnikiem zarówno dla œwieżo upieczonych rodziców, jak i tych zmęczonych, sfrustrowanych, szukajšcych pomocy i wskazówek.
Napisany w formie lekkiego poradnika, przejrzyœcie opracowany, w krótkich, pełnych dowcipu rozdziałach porusza bardzo życiowe tematy. Podaje konkretne przyykłady, sytuacje i sposoby rozwišzywania problemów, oparte na osobistych doœwiadczeniach z życia rodziny Autora. 
Wrócić do Ÿródeł? Sięgnšć do tradycji i wartoœci, które nigdy się nie starzejš? Rozpoczšć od elementarza?

Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie poprowadzi Jan Pospieszalski.


[obrazek][obrazek][obrazek][obrazek]

[obrazek]
Copyright (C) 2019 CK Lomianki