ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
W miniony poniedziałek słuchacze UTW zainstalowali w hollu głównym Auchan, prezentowanš wczeœniej w Centrum Kultury w Ursusie wystawę prac grupy malarskiej działajšcej przy Centrum Kultury w Łomiankach pod kierunkiem artystów plastyków Haliny i Bartłomieja KuŸnickich.

Sztuka Wiosnš
Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku słuchaczy UTW

[obrazek]

W miniony poniedziałek przed południem słuchacze UTW zainstalowali w hollu głównym Auchan, prezentowanš wczeœniej w Centrum Kultury w Ursusie wystawę prac grupy malarskiej działajšcej przy Centrum Kultury w Łomiankach pod kierunkiem artystów plastyków Haliny i Bartłomieja KuŸnickich.

[obrazek]

Po południu odbyło się jej oficjalne otwarcie.

[obrazek]

W nowej przestrzeni wystawa zyskała nowy wymiar. Teraz można ogarnšć wzrokiem całoœć dokonań uczestników zajęć, jak i przyjrzeć się dokładnie poszczególnym pracom. 

[obrazek]

Słuchacze UTW wyrazili wdzięcznoœć swoim opiekunom - Państwu Halinie i Bartłomiejowi KuŸnickim za wkład serca w  ich działalnoœć na każdym jej etapie, tzn. od powstania prac po ich prezentację. 

[obrazek]

Miłym akcentem wernisażu było przybycie  Dyrektora Centrum Kultury, który z zainteresowaniem obejrzał wystawę i wysłuchał,  z jakimi problemami borykajš się na co dzień seniorzy oraz co by ich uszczęœliwiło w przyszłoœci.

[obrazek]

Wystawa była okazjš do spotkania w miłej, twórczej atmosferze, dyskusji i wymiany poglšdów.

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

Zachęcamy Was do odwiedzenia Galerii Łomianki w Auchan. Wystawa potrwa do 28. kwietnia.


Copyright (C) 2019 CK Lomianki