ARCHIWUM
2019
styczeń
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Prace znanego i nieznanego zarazem Beksińskiego można było oglšdać w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów w Łomiankach. „Beksiński Nieznany” to wyjštkowa wystawa, która goœciła u nas zaledwie przez dwa dni. Ale jedno można przyznać-warto było obejrzeć to, na co czekała cała Polska.

NOC MUZEÓW 2018

Dla wielu Beksiński to artysta znany wyłšcznie ze swoich niezwykłych obrazów. Nieliczni jedynie wiedzš, że swojš przygodę zaczynał od fotografii, póŸniej był fotomontaż i grafika komputerowa. 

[obrazek]

Prace tego znanego i nieznanego zarazem artysty można było oglšdać w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów w Centrum Kultury w Łomiankach. „Beksiński Nieznany” to wyjštkowa wystawa, która goœciła u nas zaledwie przez dwa dni. 

[obrazek]

Nowoczesnego charakteru wystawy nadawał projekt wykorzystujšcy technologię Virtual Reality (wirtualnej rzeczywistoœci), który pozwala "wniknšć" w œwiat stworzony w oparciu o niezwykłš wyobraŸnię artysty. 

[obrazek]

Dodatkowym „smaczkiem” dla wszystkich miłoœników kultury i twórczoœci Beksińskiego były z całš pewnoœciš filmy dokumentalne o artyœcie oraz mapping jednego z dzieł.

[obrazek]

W trakcie tej wyjštkowej nocy odbyły się również warsztaty twórcze poprowadzone przez Państwa Ciesielskich.

[obrazek]

Pod czujnym okiem instruktora można było skonstruować latawiec, zgłębić tajniki mozaiki szklanej lub oddać się przyjemnej pracy na kole garncarskim. 

[obrazek]

Bardzo dziękujemy, że byliœcie Państwo z nami podczas tegorocznej Nocy Muzeów. 
Copyright (C) 2018 CK Lomianki