ARCHIWUM
2019
styczeń
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
4. czerwca, w sali widowiskowej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Seniora. Poprowadziła je przedstawicielka Gminy - Pani Beata Duch-Kosiorek, a dotyczyło zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z nowš dyrektywš RODO


4. czerwca, w sali widowiskowej odbyło się kolejne spotkanie w ramach działajšcej przy Centrum Kultury Akademii Seniora. 

[obrazek]

Spotkanie poprowadziła przedstawicielka Gminy - Pani Beata Duch-Kosiorek, a miało ono na celu zaznajomienie z nowš dyrektywš RODO, która weszła w życie w maju.

[obrazek]

Rozporzšdzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dotyczy wszystkich krajów UE i oznacza, że w każdym z nich będš obowišzywały takie same zasady ochrony danych osobowych. 


Copyright (C) 2018 CK Lomianki