ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Jak co roku w wakacje, Teatr BAZA i Centrum Kultury w Łomiankach zapraszajš na rodzinne, plenerowe spotkania z teatrem na Scenie przy Wiejskiej. Udział we wszystkich teatrzykach jest bezpłatny.


Bajkowe Łomianki 
Rodzinne Spotkania z Teatrem w Plenerze
Scena na Wiejskiej
Wstęp wolny

[obrazek]

Teatr BAZA i Centrum Kultury w Łomiankach zapraszajš na rodzinne spotkania z teatrem na Scenie przy Wiejskiej. 
Udział we wszystkich teatrzykach jest bezpłatny. :)

Repertuar:

22 LIPCA, godz. 11:00  "Zaczarowani Bracia"

To bajka opowiadajšca o zwycięstwie dobra nad złem i przebiegłoœciš. Baba Jaga zaczarowała dwóch braci w drzewa. Ich Mama wyrusza na poszukiwania synów. W lesie zwierzęta sš jej przyjaciółmi. Droga przez las jest pełna przygód. Mamie pomagajš zwierzęta, tak jak ona pomaga im. Wspólnie jest im łatwiej zwyciężyć zło. Bajka kończy się odczarowaniem synów, którzy znów stajš się ludŸmi

4 SIERPNIA, godz. 11:00  "Krawiec Niteczka"

Jest to opowieœć o krawcu z krainy Tajdarajda. Pewnego dnia Cyganka przepowiedziała mu przyszłoœć. Ma zostać królem,
tylko musi wyruszyć na Zachód. Krawiec wyruszył w podróż. Spotkał Stracha na Wróble, z którym dalej wspólnie
przemierzał œwiat. Gdy trafił już do oczekiwanego miasteczka, dostrzegł, że choć wszędzie wokół œwieci słońce, nad
miastem zawisły chmury, a z nich wcišż pada deszcz.

Jest to opowieœć o zwykłym, skromnym chłopcu, o dobrym sercu. O tym jak dobre uczynki nieoczekiwanie zostajš
nagrodzone.

18 SIERPNIA, godz. 11:00  "Wilczek Milczek"

Zabawna, wzruszajšca, a jednoczeœnie wprowadzajšca w autentyczny œwiat flory i fauny Puszczy Białowieskiej opowieœć o przyjaŸni, miłoœci i wolnoœci, okraszona muzykš na żywo, piosenkami i obrazami Puszczy. Zobaczymy jš w wykonaniu aktorów Teatru Czrevo oraz Teatru Baza – Joanny Troc i Tomasza Taranty. Scenariusz autorstwa Dagmary Widanow – literatki oraz przewodniczki po Puszczy Białowieskiej, powstał na podstawie bajki Bogdana Dudko „Wilczek Milczek”, wydanej przez Fundację „Biała Wieża”.

Projekt współfinansowany ze œrodków Miasta i Gminy Łomianki.
Copyright (C) 2019 CK Lomianki